I. PROFESSIONEL BAGGRUND

Som sociolog med speciale i religionsstudier er jeg blevet bedt om at behandle spørgsmålet ”Er Scientology en religion?” Ved besvarelse af det spørgsmål udtaler jeg mig ikke om sandhed eller falskhed i Scientology. Jeg overvejer snarere, om Scientology opfylder kriterierne, der almindeligvis bruges til at definere en religion. Disse kriterier ikke er helt klare: Forskellige forfattere har givet forskellige definitioner. Disse spænder fra W.G. Runciman,1 som anvender udtrykket synonymt med ”ideologi”, til Werner Cohn,2 som argumenterer for, at det engelske ord ”religion” er så komplekst og så kulturspecifikt, at det er uhensigtsmæssigt at anvende om noget træk ved ikke-vestlige eller ikke-kristne kulturer.

De fleste forskere på dette område er imidlertid enige om, at en religion er et sæt overbevisninger og udøvelser, der angår det overnaturlige, hellige eller transcendente. Med det som udgangspunkt kan man bestemme en række træk, der findes i de fleste om ikke alle anerkendte religioner. I jo højere grad et givet trossystem og udøvelser udviser disse træk, des mere utvetydigt kan man betragte det som en religion.

Til at identificere de træk, der typisk findes i religioner, vil jeg anvende rammerne fremsat af Ninian Smart, en af de ledende forskere i verdens religioner.3 Da jeg har anvendt dette skema i brede træk i nogle af mine tidligere udgivelser,4 bliver det ikke taget i brug blot med nærværende studieformål for øje.

Jeg er ikke scientolog. I formulering af mine konklusioner har jeg foretaget et indgående studie af Scientology udgivelser samt observeret aktiviteterne i Scientology Kirken i Sydney og interviewet nogle af deltagerne. Jeg er endvidere bekendt med forskellige sociologiske studier af Scientology andre steder i verden.

De væsentligste udgivelser fra Scientology, jeg har studeret, er følgende, opstillet kronologisk efter dato for første udgave:

Dianetics: Den moderne videnskab om mental sundhed (1950)

Dianetics: En videnskabs udvikling (1950)

Videnskaben om overlevelse (1951)

Avanceret Procedure og aksiomer (1951)

Scientology: En historie om Mennesket (1952)

Scientology 8-80 (1952)

Scientology 8-8008 (1952)

Phoenix-foredragene (holdt 1954, udgivet 1968)

Skabelsen af menneskelige evner (1955)

Scientology: Tankens grundbegreber (1956)

Har du levet før dette liv? (1960, revideret og udvidet udg. 1977)

Introduktion til Scientology etik (1968, revideret og ajourført udg. 1989)

Scientology 0-8: Bogen om det grundlæggende (1970)

The Background and Ceremonies of the Church of Scientology (1970)

Mission into Time (1973, der er en udvidet udg. af A Test of Whole Track Recall, 1968)

Vejen til lykke (1981)

Forståelse af E-Meteret (1982, 2. udg. 1988)

Hvad er Scientology? (1992)

Håndbog i Scientology, på grundlag af L. Ron Hubbards værker (1994)

The Church of Scientology, 40th Anniversary (1994)

Alle ovennævnte udgivelser har officiel status i Scientology Kirken og er næsten alle skrevet af L. Ron Hubbard. De udgivelser, Hubbard ikke har forfattet i deres helhed, trækker stærkt på hans værker. Citater og henvisninger i det efterfølgende gælder de nyeste tilgængelige udgaver på engelsk.

1. W.G. Runciman, ”The Sociological Explanation of ’Religious’ Beliefs,” Archives Européennes de Sociologie 10 (1969):149-191.

2. Werner Cohn, ”Is Religion Universal? Problems of Definition,” Journal for the Scientific Study of Religion 2 (1962):25-33.

3. Smart var professor i religion ved University of Lancaster (i Storbritannien) fra 1967 til 1982. Han har været professor i Afdelingen for Religiøse Studier på University of California i Santa Barbara siden 1976 og er for tiden J.F. Rowney Professor i komparativ religionsforskning der.

4. For eksempel, Alan W. Black og Peter E. Glasner, eds. Practice and Belief: Studies in the Sociology of Australian Religion, Sydney: Allen and Unwin, 1983.

II. Religionsdimensioner
DOWNLOAD HVIDBOG