IV. Den religiøse beskaffenhed af Scientologys tro

Hvis Scientology sammenlignes med ikke-religiøse organisationer, bliver den religiøse beskaffenhed af noget af det, den tror på, snart meget tydelig, selv hvis den endnu ikke har udviklet en kompleks teologi. Den er meget forskellig fra politiske samfund, der ikke har nogen specifik interesse i udødelige sjæle. På samme måde adskiller den sig fra klubber som Oddfellows eller den Loyale forenede orden af angelsaksere. Den ligner mere frimurerne, som tror på Gud, den guddommelige arkitekt og på åndelige væsner. Men frimurerlogen har ofte sagt, at deres organisation ikke er en religion. I en stor del af Europa i det mindste indtil for nylig var frimurerne meget kirkefjendske, en slags irreligiøs religion. Men i Storbritannien og i de Forenede Stater har frimurere ofte også været medlemmer af etablerede kirker og har ønsket at vise, at de ikke følger en rivaliserende religion, men følger snarere en moralkodeks og en virkelig sand religion.

En yderligere kort henvisning kan gøres til gamle og moderne religiøse bevægelser. Jainaer fra Indien tror på mange sjæle, men ikke på Gud, dog regnes de for at være en religion. Buddhister tror hverken på en øverste gud eller på en sjæl, der kan beskrives, selvom der er forskelle mellem teori og praksis, men de er en af de største verdensreligioner og missionerende religioner. Mange hinduistiske vedanta-tænkere er ikke-dualistiske ved, at de tror på, at mennesket og det guddommelige er et, eftersom den individuelle sjæl er den universelle sjæl. Det er ikke Gud som i den kristne eller vestlige, juridiske forstand, dog er hinduismen en betydningsfuld religion. I moderne tider har den indiske neo-vedanta haft en omfattende indflydelse i Europa og Amerika, da dens lære afveg fra de fleste vestlige religioners stive dogmer og også fra mange moderne videnskabers materialisme.

Grundlæggeren og Scientologys Mål erklærer, at formålet er at frigøre mennesket fra trældommen at ”søge at reducere ham til en tilstand af celler, hjerne og krop, en ’videnskabelig’ løgn som har medført umådelige skader på mennesket, og som, medmindre den korrigeres, til slut vil resultere i total udslettelse”.

Scientology ser ud til at have antaget en åndelig holdning til livet fra starten af og som en grundlæggende doktrin. Grundlæggeren og Scientologys Mål erklærer, at formålet er at frigøre mennesket fra trældommen at ”søge at reducere ham til en tilstand af celler, hjerne og krop, en ’videnskabelig’ løgn som har medført umådelige skader på mennesket, og som, medmindre den korrigeres, til slut vil resultere i total udslettelse”.

Og igen ”at mennesket er først og fremmest en ånd, udødelig og grundlæggende set uforgængelig”.

V. Conclusion
DOWNLOAD HVIDBOG