Scientology kirkens trosbekendelse blev skrevet af L. Ron Hubbard kort tid efter, at kirken blev dannet i Los Angeles den 18. februar 1954.

Efter at L. Ron Hubbard havde udstedt denne trosbekendelse fra sit kontor i Phoenix, Arizona, tog Scientology kirken den til sig som sin trosbekendelse, fordi den så rammende udtrykker, hvad scientologer tror på.

Vi i denne kirke tror

At alle mennesker blev skabt med samme rettigheder, uanset race, farve eller tro.

At alle mennesker har en umistelig ret til deres egne religiøse skikke og deres udøvelse.

At alle mennesker har en umistelig ret til at leve deres eget liv.

At alle mennesker har en umistelig ret til at bevare deres egen sunde dømmekraft.

At alle mennesker har en umistelig ret til at forsvare sig selv.

at alle mennesker har en umistelig ret til at skabe, vælge, hjælpe og støtte deres egne organisationer, kirker og regeringer.

At alle mennesker har en umistelig ret til frit at ytre deres meninger i tanke, tale og skrift, og til at imødegå eller udtrykke sig om andres meninger i tale og skrift.

At alle mennesker har en umistelig ret til at føre slægten videre.

At Menneskets sjæl har et menneskes rettigheder.

At studiet af sindet og helbredelsen af mentalt forårsagede lidelser ikke bør adskilles fra religiøse sammenhænge eller foregå i et ikke-religiøst regi.

Og at ingen magt mindre end Gud besidder retten til, åbenlyst eller fordækt, at ophæve eller tilsidesætte disse rettigheder.

Og vi i denne kirke tror

At Mennesket inderst inde er godt.

At Mennesket stræber efter at overleve.

At Menneskets overlevelse afhænger af ham selv og hans medmennesker og af hans opnåelse af samhørighed med universet.

Og vi i denne kirke tror, at Guds love forbyder Mennesket

At tilintetgøre sin egen art.

At tilintetgøre en andens sunde dømmekraft.

At tilintetgøre eller trælbinde en andens sjæl.

At tilintetgøre eller svække overlevelsen for sine fæller eller sin gruppe.

Og vi i denne kirke tror

At ånden kan frelses.

Og at ånden alene kan frelse eller helbrede legemet.

DOWNLOAD HVIDBOG