Scientology er en helt unik, moderne religion – den eneste store religion, der er opstået i det 20. århundrede. Scientology er fuldt udviklet i sin teologi, religiøs udøvelse og organisation ifølge definitionen af religion. Som del af religionen er der nu mere end 11.000 Scientology kirker, missioner og relaterede organisationer i lande over hele verden.

Millioner af scientologer rundt om i verden tror på og følger Scientologys religiøse grundsætninger og praksis. For disse personer er Scientology deres religion, og den opfylder deres dybeste åndelige behov.

Dette er det vigtigste kendetegn for enhver egentlig religion i verden – det er de kvalifikationer, som bruges af højesteretten i USA og mange andre lande.

Hvis en person imidlertid forlader sig på sekundære kilder, så har domstole, akademikere og myndigheder rundt om i verden gentagne gange fastslået, at Scientology er en ægte religion i alle henseender. Dette website giver et overblik over disse internationale anerkendelser og redegørelser fra eksperter. Eftersom Scientology henvender sig til ånden og menneskehedens forhold til universet og det Højeste Væsen, kan det ikke være andet end en religion i ordets fulde betydning.

Find ud af mere

Scientology kirken har siden sin begyndelse erkendt, at religionsfrihed er en fundamental menneskerettighed. I en verden, hvor konflikter ofte kan spores tilbage til intolerance over for andres religiøse anskuelser og udøvelse, har kirken i mere end 50 år haft beskyttelsen af religionsfriheden som en af dens mærkesager.

Et vigtigt element for beskyttelsen af denne fundamentale menneskerettighed er en forståelse af retten til frit at have en religion eller vælge sin tro, og hvad det betyder ifølge de internationale love og principper om menneskerettigheder.

I den henseende er et nyt hæfte fra Scientology kirken, Hvad er religionsfrihed?, blevet udformet for at informere offentligheden om detaljer og kompleksiteter med hensyn til alle troendes og religiøse organisationers ret til religionsfrihed.

Se alle kategoriserede redegørelser
Se alle skelsættende kendelser

Scientology KIRKER rundt om i verden

Nye Scientology kirker, der åbnes i større byer og kulturcentre verden over, står i spidsen for den største vækst i Scientologys historie.

Thank you for subscribing.
DOWNLOAD HVIDBOG