En Scientologs Kodeks kræver hver scientolog får et højtideligt løfte til gavn andre:

Som scientolog forpligter jeg mig til at følge Scientologys Kodeks til gavn for alle. [...] At bruge mit kendskab til Scientology efter bedste evne til at hjælpe min familie, venner, grupper og verden. [...] At gøre denne verden til et mere fornuftigt bedre sted.

Scientology kirker og deres medlemmer udfører og støtter mange humanitære initiativer og tilknyttede samfundsprogrammer. Hvor der er behov for hjælp med at forbedre forholdene, træder Scientology kirken og dens medlemmer til. Aktiviteternes omfang er uendeligt – fra at drage omsorg for omgivelserne til at hjælpe ældre borgere og lave indsamlinger til velgørende formål.

Den verdensomspændende ødelæggelse og menneskelige lidelse forårsaget af stofmisbrug, analfabetisme og moralsk forfald – for ikke at nævne naturlige og menneskeskabte katastrofer – er ikke til at tage fejl af. De truer med at rive samfundets struktur i stykker, og i mange dele af verden har disse sociale onder allerede forårsaget uoprettelig skade.

Det, der klart mangler i bekæmpelsen af disse praktisk taget undergangsscenarier, er effektive løsninger. Og for at gøre det udviklede L. Ron Hubbard under sin forskning i sindet og ånden metoder til at tage sig af de kriser, der truer vores verden.

Og for at få disse løsninger taget i brug sponserer kirken permanente centre, der tjener som modeller og udgangspunkter, som sætter omfattende bevægelser i gang hvad angår moral, læse- og skrivefærdigheder, forebyggelse af narkotika og rehabilitering af narkomaner.

Og for at virkeliggøre Scientologys større humanitære mål har kirken skabt mutimedieredskaber, der er lette at forstå og distribuere, som bruges til at øge offentlighedens bevidsthed samt informere og aktivere masser af mennesker.

Målet er på én gang dristigt og ambitiøst: at løse alvorlige problemer i verden og stoppe et snigende kulturelt forfald, samtidig med at samfundet løftes op på et nyt niveau med fælles værdier. Baseret på årtiers erfaring bidrager programmerne til positive forandringer for den enkelte, for lokalsamfundet og for hele nationer. Hvad enten de indføres gennem græsrodsinitiativer eller det sker fra officielt hold, kan man måle, at de forbedrer forholdene, og derfor vokser efterspørgslen efter dem eksponentielt.

Alle kampagnerne bygger på den antagelse, at uddannelse er en hjørnesten, hvis man vil skabe forandring. De bygger på, at kun når man som person er velinformeret, kan man foretage en permanent og gennemgribende beslutning om ”at leve et stoffrit, etisk og respektfuldt liv i harmoni med sine naboer”.

Inspireret af L. Ron Hubbards ord: ”En person kun er så værdifuld, som han kan hjælpe andre”, tager scientologer ikke blot ansvar for sig selv og familien, men også for samfundet omkring dem. De støtter helhjertet disse programmer for at gøre dem så bredt tilgængelige som muligt. Her gives et overblik over programmernes effektivitet, hvilket bl.a. ses i udtalelser fra en lang række enkeltpersoner og institutioner, der i høj grad har nydt godt af resultaterne.

Vi indbyder til deltagelse i og samarbejde om disse initiativer, og alle, der ønsker at skabe bedre vilkår for sig selv og andre, er velkomne til at deltage. Hensigten er at nå ud til så mange afkroge af samfundet som muligt, så en ny begyndelse kan blive skabt i samfund verden over.

DOWNLOAD HVIDBOG