Citizens Commission on Human Rights (CCHR), der er en almennyttig kontrolinstans på det psykiske sundhedsområde, blev grundlagt af Scientology kirken i 1969 og har til formål at afskaffe psykiatriske overgreb og sikre patienterne beskyttelse. CCHR har bidraget til vedtagelsen af over 160 love i flere lande, som beskytter den enkelte mod overgreb eller psykiatrisk tvangsbehandling, kræver informeret samtykke i forbindelse med psykiatrisk behandling, sætter en stopper for tvangsmedicinering og elektrochok til børn samt påbyder strenge straffe for seksuelle overgreb begået af psykiatere og psykologer.

Citizens Commission on Human Rights International, organisationens internationale hovedkontor, ligger i Los Angeles, Californien, hvorfra det leder et verdensomspændende netværk af menneskerettighedsaktivister, der er organiseret i godt 200 afdelinger i 34 lande. CCHR-kommissærer inkluderer læger, psykiatere, psykologer, advokater, politikere, embedsmænd, undervisere og repræsentanter for borgerrettighedsgrupper. CCHR International huser også et museum, der præsenterer flere århundreders psykiatrisk brutalitet og historien bag.

CCHR distribuerer dokumentarfilm, der afslører de forskellige former for psykiatriske overgreb: de ødelæggende følger af screening og stempling af personer med psykiatriske diagnoser og de efterfølgende recepter på psykofarmaka, den profitmotiverede alliance mellem psykiatrien og medicinalindustrien, manglen på videnskabelig dokumentation bag de psykiatriske diagnoser, samt udbredelsen af psykiatrisk medicinering af både militærfolk i aktiv tjeneste og veteraner, hvilket har ført til en stigning i ikke-kamprelaterede dødsfald i form af pludselige hjertestop og selvmord.

Se informationsvideoerne fra CCHR

For at få yderligere information om Citizens Commission on Human Rights og Scientology kirkens støtte til internationale reformprogrammer indenfor psykisk sundhedsområdet, så kig på:

DOWNLOAD HVIDBOG