I en verden, hvor folk konstant bombarderes med foruroligende rapporter fra medierne om menneskerettighedskrænkelser – lige fra angreb med dødelig giftgas til menneskesmugling, fattigdom og menneskeskabt hungersnød, er der kun få, der forstår deres rettigheder, og endnu færre ved, hvordan de kan holde dem i hævd.

Scientology kirken og dens melemmer søger at afhjælpe dette problem i overensstemmelse med kirkens tradition for at kæmpe for frihed for alle. De gør det ved at støtte et af de mest vidtrækkende initiativer for undervisning i menneskerettigheder og offentlig oplysning: United for Menneskerettigheder samt deres program for unge mennesker, Unge for Menneskerettigheder.

Disse almennyttige, ikke-religiøse organisationer har to mål: At lære unge mennesker deres umistelige rettigheder og på den måde forøge den generations bevidsthed; og at anmode nationalregeringer om at indføre og håndhæve FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne fra 1948, der er verdens førende menneskerettighedsdokument, og påbyde skoleundervisning i menneskerettighederne.

United for Human Rights og Unge for Menneskerettigheder støtter et væld af aktiviteter, og de uddeler oplysnings- og undervisningsmaterialer på 17 sprog, som fremmer initiativet på alle samfundsniveauer. Disse programmer bliver varmt modtaget overalt og anvendes af skoler, kirker, grupper i lokalsamfundet, menneske­rettigheds­organisationer, politiet, militæret og offentlige organisationer i hele verden.

FLERE VIDEOER OM UNITED FOR MENNESKERETTIGHEDER

For at få yderligere information om United for Menneskerettigheder og Scientology kirkens støtte til internationale programmer, der får menneskerettighederne indført, så kig på:

DOWNLOAD HVIDBOG