Scientology følger en lang tradition for religiøs praksis. Den har rødder i alle store religioners dybeste overbevisninger og forhåbninger, og rummer således en religiøs arv, der er så gammel og mangeartet som mennesket selv.

Selv om Scientology bygger på cirka 50.000 års visdom, er Scientology en ny religion. Den har indkredset livets fundamentale love og har som den første udviklet en brugbar teknologi, der kan anvendes til at hjælpe folk med at opnå en gladere og mere åndelig eksistens i tilværelse.

Det er af betydning, at religionens udvikling og hurtige udbredelse delvist bygger på fremskridt inden for naturvidenskaberne i den første halvdel af det 20. århundrede. For den forbinder østlig filosofi med vestlig tanke. På den måde udgør Scientology menneskets første egentlige anvendelse af videnskabelig metodologi til at løse åndelige spørgsmål.

Scientologys trosbekendelse og kodekser

Enhver religions tilhængere er forenet gennem trosbekendelser og kodekser.

Disse trosbekendelser tilkendegiver, hvad tilhængerne prøver at opnå, deres pligter, deres skikke og deres tro. De bringer religionens formål på linje med og styrker religionens grundlæggende principper.

Scientologys kodekser og trosbekendelser blev skrevet af L. Ron Hubbard i 1950’erne i løbet af religionens formative år. De sætter retningslinjerne for anvendelsen og ekspansionen af Scientology og tjener stadig det formål i dag.

Inkluderet i disse trosbekendelser er kodekser for auditoren, kursuslederen og lederen samt yderligere kodekser, som alle scientologer stræber efter at overholde. Ligesom med selve Scientology bestemmer disse princippers brugbarhed deres værdi. Scientologer følger disse forskrifter i forbindelse med anvendelsen af Scientology teknologi, i forholdet til andre og i ledelsen af deres grupper og udøvelsen af deres religion.

AKSIOMERNE I DIANETIK OG SCIENTOLOGY

Logikkerne og Aksiomerne, der repræsenterer de grundlæggende sandheder i livet, udgør fundamentet, som Dianetics og Scientology blev bygget på. Hubbard brugte mere end halvtreds år på at destillere hele omfanget af menneskets visdom og borede dybere i livets mysterier for at opdage disse Aksiomer.

Det er de centrale betragtninger og naturlove, som indeholder svarene på livet og dets samspil med det fysiske univers. Dianetics og Scientology i deres helhed kom sig fra disse grundlæggende sandheder. Alle senere opdagelser falder inden for rammerne af den sandhed, der beskrives i disse Logikker og Aksiomer.

Faktorerne udgør de generelle betragtninger, hvorved man spiller livets spil.

BROEN TIL FULDKOMMEN FRIHED

Mange højere eksistenstilstande er tilgængelige for mennesket, og de kan opnås gennem Scientology. L. Ron Hubbard gav en præcis skildring af disse tilstande, og han gjorde derefter rede for, hvordan de kunne opnås ved at sætte dem op på et kort, som viste hvert enkelt skridt på vejen op.

L. RON HUBBARD
SCIENTOLOGYS GRUNDLÆGGER

L. Ron Hubbard er som Scientology religionens grundlægger og den eneste forfatter til skrifterne respekteret af scientologer over hele verden. Han huskes ikke som nogen, der skal tilbedes eller gøres til et gudebillede, men som et menneske, hvis arv er Scientology religionen, der til stadighed lever videre. En vis forståelse af hans baggrund tjener til at illustrere, hvordan det lykkedes ham at opdage sandhederne i Scientology religionen.

For de, der ønsker at vide mere om, hvad scientologer tror på og praktiserer, er den bedste kilde til information L. Ron Hubbards bøger Dianetics: Den moderne videnskab om mental sundhed og Scientology: Et nyt syn på livet.

En fuld beskrivelse af religionen, dens mange kirker og relaterede programmer til forbedring af samfundet kan findes online på Scientology.dk og Scientologys videokanal.

DOWNLOAD HVIDBOG