(Sammendrag af betragtningerne over og undersøgelserne af den menneskelige ånd og det materielle univers fuldført mellem 1923 og 1953 e.Kr.).

1 Før begyndelsen var en Årsag, og Årsagens hele formål var skabelsen af effekt.

2 I begyndelsen og for evigt er beslutningen, og beslutningen er AT VÆRE.

3 Beingness’ første handling er at antage et synspunkt.

4 Beingness’ anden handling er at udstrække fra synspunktet punkter at se, hvilke er dimensionspunkter.

5 Således er der skabt rum, da definitionen af rum er: synspunkt af dimension. Og hensigten med et dimensionspunkt er rum og et punkt at se.

6 Et dimensionspunkts handling er at nå og at trække tilbage.

7 Og fra synspunktet til dimensionspunkterne er der forbindelse og udveksling: Således skabes nye dimensionspunkter: Således er der kommunikation.

8 Og således er der lys.

9 Og således er der energi.

10 Og således er der liv.

11 Men der findes andre synspunkter, og disse synspunkter udstøder punkter at se. Og der opstår en udveksling mellem synspunkter; men udvekslingen sker aldrig på anden måde end i form af udveksling af dimensionspunkter.

12 Dimensionspunktet kan flyttes af synspunktet, for ud over skabende evne og betragtning besidder synspunktet vilje og potentiel uafhængighed af handling: Og synspunktet kan, når det ser dimensionspunkter, skifte i forhold til sine egne eller andre dimensionspunkter eller synspunkter, og således opstår alle de grundprincipper, der eksisterer for bevægelse.

13 Dimensionspunkterne er hvert og et, hvad enten de er store eller små, massive. Og de er udelukkende massive, fordi synspunkterne siger, de er massive.

14 Mange dimensionspunkter forenes til større gasser, væsker eller faste stoffer: Således er der materie. Men det mest skattede punkt er beundring, og beundring er så stærk, at alene dens fravær tillader vedvarenhed.

15 Dimensionspunktet kan være forskelligt fra andre dimensionspunkter og kan således besidde en individuel karakter. Og mange dimensionspunkter kan besidde en lignende karakter, og andre kan besidde en lignende karakter for sig. Således opstår karakteren af klasser af materie.

16 Synspunktet kan forene dimensionspunkter til former, og formerne kan være simple eller komplekse og kan være i forskellige afstande fra synspunktet, og dermed kan der være kombinationer af former. Og formerne er i stand til at bevæge sig, og synspunkterne er i stand til at bevæge sig, og dermed kan der være bevægelse af former.

17 Og synspunktets mening styrer betragtningen om formerne, deres ståen stille eller deres bevægelse, og disse betragtninger består i at tillægge formerne skønhed eller grimhed, og disse betragtninger alene er kunst.

18 Det er synspunkternes mening, at nogle af disse former bør bestå. Således er der overlevelse.

19 Og synspunktet kan aldrig forgå, men formen kan forgå.

20 Og de mange synspunkter bliver gennem deres vekselvirkning afhængige af hinandens former og vælger ikke at holde nøje rede på ejerskabet til dimensions- punkterne, og dermed opstår der en afhængighed af dimensionspunkterne og af de andre synspunkter.

21 Af dette følger en overensstemmelse i synspunkt angående dimensionspunkternes vekselvirkning, og denne, reguleret, er tid.

22 Og der er universer.

23 Følgelig er antallet af universer tre: Universet skabt af et synspunkt, universet skabt af hvert enkelt andet synspunkt, universet skabt ved synspunkternes gensidige virke, som der hersker enighed om at opretholde – det fysiske univers.

24 Og synspunkterne ses aldrig. Og synspunkterne betragter mere og mere dimensionspunkterne som værdifulde. Og synspunkterne forsøger at blive ankerpunkterne og glemmer, at de kan skabe flere punkter, mere rum og flere former. Således opstår knaphed. Og dimensionspunkterne kan forgå, og derfor antager synspunkterne, at også de kan forgå.

25 Således opstår døden.

26 Manifestationerne glæde og smerte, tanke, emotion og anstrengelse, tænkning, følelse, affinitet, realitet, kommunikation, adfærd og væren udledes således, og gåderne i vort univers er tilsyneladende indeholdt og besvaret heri.

27 Der er beingness, men Mennesket tror, at der kun er becomingness.

28 Løsningen på ethvert problem fremsat herved er etableringen af synspunkter og dimensionspunkter, forbedringen af tilstand, og udveksling mellem dimensionspunkter og dermed synspunkter, samt afhjælpningen af overflod eller knaphed i alle ting, behagelige eller ubehagelige, ved rehabilitering af synspunktets evne til at antage punkter at se fra og skabe og uskabe, negligere, starte, ændre og stoppe dimensionspunkter af enhver slags efter synspunktets determinisme. Vished i alle tre universer må genvindes, for vished, ikke data, er viden.

29 Efter synspunktets mening er enhver beingness, enhver ting bedre end ingenting, enhver effekt bedre end ingen effekt, ethvert univers bedre end intet univers, enhver partikel bedre end ingen partikel, men beundringspartiklen er bedst af alle.

30 Og over disse ting er der måske blot spekulation. Og under disse ting er der det at spille spillet. Men de ting, der er skrevet her, kan Mennesket erfare og vide. Og nogle har måske lyst til at undervise i disse ting, og nogle har måske lyst til at bruge dem til at hjælpe dem, der er i nød, og nogle ønsker måske at anvende dem til at gøre individer og organisationer mere duelige og kunne derved give Jorden en kultur, Jorden kan være stolt af.

Ydmygt fremlagt som en gave til menneskeheden
af L. Ron Hubbard
23. april 1953

DOWNLOAD HVIDBOG