Lederskab er en sjældenhed, en gave kun få usædvanlige personer besidder. Som en del af sin ledelsesteknologi udviklede L. Ron Hubbard en stor mængde retningslinjer, som ikke bare gør kirkens chefer og ledere i stand til at anvende deres beføjelser på en intelligent måde, men også udøve et fornuftigt lederskab, som vil gøre det muligt for deres grupper at blomstre og have fremgang. Ved at følge den kodeks vil man forøge sin succes som leder i Scientology kirkerne, men også i enhver anden gruppe, hvad enten det er en virksomhed eller en forening af lande. Denne kodeks blev udviklet af L. Ron Hubbard i 1951.

For at være effektiv og succesrig skal en leder:

1 Forstå målene og hensigterne for den gruppe, han leder, så godt det overhovedet er muligt. Han må være i stand til at se og fatte den ideelle vej til målet, sådan som målsætteren havde forestillet sig det. Han må være i stand til at tolerere og forbedre de praktiske resultater og fremskridt, som gruppen og dens medlemmer er i stand til at yde. Han må altid tilstræbe at gøre den altid eksisterende kløft mellem det ideelle og det praktiske mindre.

2 Han må indse, at en af hans vigtigste opgaver er en fuldstændig og ærlig udlægning af idealet og etikken og deres mål og sigte for sine underordnede og for selve gruppen. Han må lede sine underordnede, selve gruppen og gruppens enkelte medlemmer på en kreativ og overbevisende måde hen imod disse mål.

3 Han skal tage sig af organisationen og udelukkende handle for hele organisationen og aldrig danne eller favorisere kliker. Hans vurdering af gruppens medlemmer skal udelukkende være på baggrund af deres værdi for hele gruppen.

4 Han må aldrig tøve med at ofre enkeltpersoner, når det gavner gruppen, både når det drejer sig om planlægning, udførelse og udøvelse af retfærdighed.

5 Han må beskytte alle etablerede kommunikationslinjer og udbygge dem, hvor det er nødvendigt.

6 Han må beskytte al den affinitet, han har ansvar for, og selv have affinitet for gruppen som helhed.

7 Han skal altid opnå det højeste niveau af kreativ realitet.

8 Hans planlægning må på baggrund af mål og hensigter opnå, at hele gruppen er aktiv. Han må aldrig lade organisationer vokse og brede sig uhensigtsmæssigt, men skal, ved at lære af forsøgsprojekter, holde organisationens planlægning frisk og fleksibel.

9 Han må betragte sig selv som gruppens sunde fornuft og skal modtage og vurdere de data, ud fra hvilke han skaber sine løsninger med størst mulig opmærksomhed på sandfærdigheden af disse data.

10 Han skal etablere sig med henblik på at tjene gruppen.

11 Han skal tillade sig selv at blive tilfredsstillende betjent, hvad angår hans personlige behov, således at han får økonomiseret med sine kræfter og tillader sig visse bekvemmeligheder med det formål at bibeholde sin sunde dømmekraft.

12 Han bør kræve af sine underordnede, at de, til de områder de selv leder, videregiver det fulde omfang af hans faktiske meninger og grundene til hans beslutninger så klart, som de kan videregives, og at de kun behandler og forklarer dem mere udførligt for at opnå en større forståelse hos de personer, der ledes af disse underordnede.

13 Han må aldrig tillade sig selv at forvanske eller skjule nogen del af det ideal og den etik, som gruppen arbejder ud fra; han må heller ikke tillade idealet og etikken at blive gammel og umoderne og ubrugelig. Han må aldrig tillade, at hans planlægning forvanskes eller censureres af underordnede. Han må aldrig tillade, at idealet og etikken forfalder hos gruppens medlemmer og skal altid bruge fornuft til at stoppe et sådant forfald.

14 Han skal have tiltro til målene, tiltro til sig selv og tiltro til gruppen.

15 Han skal lede ved altid at virkeliggøre kreative og konstruktive delmål. Han må ikke gennemtvinge ved hjælp af trusler og frygt.

16 Han må gøre sig klart, at ethvert individ i gruppen til en vis grad beskæftiger sig med at styre andre mennesker, liv og det fysiske univers. En frihed til at lede inden for rammerne af denne kodeks bør gives til alle underordnede ledere.

Ved at handle på denne måde kan en leder vinde et imperium for sin gruppe, hvad dette imperium end måtte være.

DOWNLOAD HVIDBOG