I vores bureaukratiske tidsalder er medlemmer af en gruppe ofte overladt til en følelse af håbløshed og ineffektivitet i lyset af tilsyneladende uoverkommelige vanskeligheder. Nogle vil måske endda føle, at de ville være bedre stillet uden at være tro mod nogen gruppe. Men det er uomgængeligt, at man ikke kan overleve alene, og ved at nægte sig selv medlemskab i en gruppe nægter man sig selv den stolthed og tilfredsstillelse, som man kun kan opnå gennem samarbejde med andre.

I sin forskning i teknologi for grupper kodificerede L. Ron Hubbard de centrale principper, som medlemmer af enhver gruppe bør følge for at nå dens mål. Disse fremføres i følgende kodeks, der blev skrevet i januar 1951.

1 Den, der har succes som deltager i en gruppe, er samtidig den deltager, som får sine egne aktiviteter til nøje at tilnærme sig det ideal, den etik og den fornuft, som eksisterer for hele gruppen.

2 Den enkeltes ansvar for gruppen som et hele bør ikke være mindre end gruppens ansvar for den enkelte.

3 En del af gruppemedlemmets ansvar er, at hele gruppen er velfungerende.

4 Et gruppemedlem må udøve og hævde sine rettigheder og privilegier som et gruppemedlem og hævde gruppens rettigheder og privilegier som gruppe, og ikke på nogen måde eller i nogen grad lade disse rettigheder blive det mindste forringet, ligegyldigt hvilken undskyldning eller hvilket hastværk, der gives som grund.

5 Et medlem af en ægte gruppe skal udøve og bruge sin ret til at yde sit bidrag til gruppen, og han skal insistere på gruppens ret til at yde sit bidrag til ham. Han bør være klar over, at det kan resultere i endeløse rækker af fiaskoer for gruppen, hvis disse bidrag fra en af parterne nægtes som en rettighed. (Et velfærdssamfund er et samfund, hvor borgeren ikke får lov til at bidrage til samfundet, men skal modtage bidrag fra samfundet).

6 Forstyrrelse af gruppens anliggender ved pludselig at ændre planer uden det er retfærdiggjort af omstændighederne, eller ved at få vedtagne kommunikations- eller kommandorækkefølger til at bryde sammen eller ved at nedlægge nyttige aktiviteter i gruppen, skal afvises og hindres af det enkelte gruppemedlem. Man bør drage omsorg for ikke at forstyrre en leder og derved mindske ARC.

7 Mangelfuld planlægning eller manglende målbevidsthed må korrigeres af gruppemedlemmet på gruppens vegne ved at få sagen taget op til drøftelse eller ved selv at tage initiativ til at få det rettet.

8 Et gruppemedlem skal koordinere sine egne initiativer med hele gruppens og med de enkelte medlemmers målsætninger og retningslinjer og gøre sine aktiviteter og hensigter almindeligt kendt, således at alle konflikter kan blive bragt frem i lyset på forhånd.

9 Et gruppemedlem skal insistere på sin ret til at tage initiativ.

10 Et gruppemedlem må studere, forstå og arbejde med gruppens mål, retningslinjer og den praktiske gennemførelse af opgaver.

11 Et gruppemedlem skal stræbe efter at blive så dygtig som muligt inden for den teknologi og den færdighed, der hører til hans speciale i gruppen, og skal hjælpe andre i gruppen til at forstå samme teknologi og færdighed samt dens plads blandt gruppens organisatoriske behov.

12 Et gruppemedlem bør have tilstrækkelig viden om alle gruppens teknologier og færdigheder, så han forstår dem og deres plads blandt gruppens organisatoriske behov.

13 Højden af ARC i gruppen afhænger af hvert enkelt gruppemedlem. Han skal insistere på kommunikationslinjer af høj kvalitet og på klarhed i affinitet og realitet og kende konsekvenserne af manglen på sådanne vilkår. Og han skal vedvarende arbejde aktivt på at opretholde en høj ARC i organisationen.

14 Et gruppemedlem har ret til at være stolt af sine arbejdsopgaver og har ret til selv at bedømme og klare disse arbejdsopgaver.

15 Et gruppemedlem bør indse, at han selv er leder af et af områderne i gruppen og/eller en af dens funktioner, og at han selv skal have både kendskab og ret til at lede det område, han er ansvarlig for.

16 Gruppemedlemmet må ikke tillade, at regler, som begrænser eller forbyder aktiviteter for alle gruppens medlemmer, godkendes, hvis de er opstillet på grundlag af fejl begået af enkelte gruppemedlemmer.

17 Gruppemedlemmet bør insistere på fleksibel planlægning og ufejlbarlig udførelse af planerne.

18 Det bør forstås af gruppemedlemmet, at det enkelte gruppemedlems optimale udførelse af sine pligter er den bedste beskyttelse af hans egen og gruppens overlevelse. Det er ethvert gruppemedlems personlige anliggende, at alle andre gruppemedlemmer yder en optimal præstation, hvad enten kommandorækkefølgerne eller lighed i aktiviteterne berettiger en sådan overvågning eller ej.

DOWNLOAD HVIDBOG