Ligesom auditorer skal følge en adfærdskodeks, så gør kursusledere i et Scientology kursuslokale det også. I modsætning til lærere i mange traditionelle klasseværelser handler kursusledere ikke eller opfører sig ikke som en ”autoritet”, der fortæller eleverne, hvad de skal tænke eller mene om emnet. I stedet bliver de studerende vejledt til selv at finde svarene i Dianetics’ og Scientologys materialer.

Den følgende kodeks, skrevet af L. Ron Hubbard i 1957 og revideret i 1967, fastsætter de vigtigste retningslinjer for at sikre, at kursuslokalet køres standardmæssigt og professionelt til størst mulig nytte for den studerende. Denne kodeks følges af kursuslederne i Scientology kirker over alt i verden for at sikre et højt uddannelsesniveau i teknologien.

1 Kursuslederen må aldrig forsømme en mulighed for at lede en studerende til den faktiske kilde til Scientology data.

2 Kursuslederen skal invalidere en studerendes fejltagelser ubarmhjertigt og bruge god ARC, mens han gør det.

3 Kursuslederen skal forblive i god ARC med sine studerende til alle tider, mens de udfører uddannelsesaktiviteter.

4 Kursuslederen skal til alle tider have en høj tolerance over for sine studerendes dumheder og skal være villig til at gentage ethvert datum, der ikke er forstået, så mange gange som nødvendigt, for at få den studerende til at forstå og opnå realitet på det datum.

5 Kursuslederen har ikke en ”case” i sit forhold til sine studerende, han hverken diskuterer eller taler om sine personlige problemer med de studerende.

6 Kursuslederen vil til alle tider være et kildepunkt for god kontrol og ledelse af sine studerende.

7 Kursuslederen vil være i stand til at sætte enhver del af Scientology i forbindelse med enhver anden del og i forhold til livingness med hensyn til de otte dynamikker.

8 Kursuslederen bør være i stand til at besvare ethvert spørgsmål vedrørende Scientology ved at henvise den studerende til den faktiske kilde til dataene. Hvis en kursusleder ikke kan besvare et specielt spørgsmål, skal han altid sige det, og kursuslederen skal altid finde svaret på spørgsmålet fra kilden og fortælle den studerende, hvor svaret findes.

9 Kursuslederen bør aldrig lyve for, narre eller vildlede en studerende vedrørende Scientology. Han skal til alle tider være ærlig angående det over for en studerende.

10 Kursuslederen skal altid foregå sine studerende med et godt eksempel: såsom at give gode demonstrationer, komme til tiden og klæde sig pænt.

11 Kursuslederen skal til alle tider være fuldstændig villig og i stand til at gøre, hvad som helst han beder sine studerende om at gøre.

12 Kursuslederen må ikke blive følelsesmæssigt involveret med studerende af noget køn, mens de er under hans uddannelse.

13 Når en kursusleder gør nogen som helst fejl, skal han informere den studerende om, at han har lavet en, og rette den med det samme. Dette datum indbefatter alle faser af uddannelse, demonstrationer, foredrag, auditering osv. Han må aldrig skjule den kendsgerning, at han begik fejlen.

14 Kursuslederen skal aldrig forsømme at give ros til sine studerende, når det er passende.

15 Kursuslederen skal i nogen grad være pan-determineret omkring kursusleder–studerende-forholdet.

16 Når en kursusleder lader en studerende kontrollere, give ordre til eller håndtere kursuslederen på nogen måde, med formålet at demonstrere eller andre uddannelsesformål, bør kursuslederen altid få den studerende tilbage under sin kontrol.

17 Kursuslederen skal til alle tider overholde Auditorens Kodeks i løbet af sessioner, og En Scientologs Kodeks til alle tider.

18 Kursuslederen må aldrig give en studerende meninger om Scientology uden at betegne dem grundigt som sådan; i øvrigt skal han kun give testede og beviste data vedrørende Scientology.

19 Kursuslederen må aldrig bruge en studerende til sin egen personlige vinding.

20 Kursuslederen skal være en stabil terminal, give stabile data, være sikker, men ikke dogmatisk eller diktatorisk over for sine studerende.

21 Kursuslederen skal til alle tider holde sig selv informeret om de nyeste data og procedurer i Scientology og kommunikere denne information til sine studerende.

DOWNLOAD HVIDBOG