L. Ron Hubbard skrev og udsendte Ærens Lov i 1954 sammen med følgende indledning:

”Ingen forventer, at Ærens Lov bliver fulgt til punkt og prikke.

En etisk kodeks kan ikke påtvinges. Enhver bestræbelse på at påtvinge Ærens Lov ville bringe den på niveau med en moralkodeks. Den kan ikke påtvinges, fordi den ganske enkelt er en levemåde, der kun kan eksistere som en levemåde, så længe den ikke påtvinges. Enhver anden brug end selv-determineret brug af Ærens Lov ville, som enhver scientolog hurtigt vil kunne se, frembringe en betragtelig forværring hos en person. Derfor er brugen af den en luksus, der udelukkende gøres som en selv-determineret handling, forudsat at man er fuldstændig enig i Ærens Lov.”

1 Svigt aldrig en ven i nød, i fare eller i vanskeligheder.

2 Træk aldrig et løfte om troskab tilbage, når det én gang er givet.

3 Svigt aldrig en gruppe, du skylder din støtte.

4 Nedvurdér aldrig dig selv, eller gør din styrke eller kraft mindre.

5 Hav aldrig behov for ros, billigelse eller medfølelse.

6 Gå aldrig på kompromis med din egen realitet.

7 Tillad aldrig, at din affinitet bliver forringet.

8 Giv eller modtag ikke kommunikation, medmindre du selv ønsker det.

9 Din selv-determinisme og din ære er vigtigere end dit umiddelbare liv.

10 Din integritet over for dig selv er vigtigere end din krop.

11 Fortryd aldrig dagen i går. Livet er i dig i dag, og morgendagen er skabt for dig.

12 Frygt aldrig at skade en anden i en retfærdig sag.

13 Begær ikke at være afholdt eller beundret.

14 Vær din egen rådgiver, følg dine egne råd, og træf dine egne beslutninger.

15 Vær tro mod dine egne mål.

Dette er den etiske kodeks i Scientology, den kodeks man bruger, ikke fordi man er nødt til det, men fordi man kan tillade sig en sådan luksus.

DOWNLOAD HVIDBOG