Hvordan man forbliver rask | Resursecenter til forebyggelse

Applied Scholastics International er et almennyttigt, ikke-religiøst initiativ, der går direkte løs på problemet med manglende læsefærdigheder i verden ved at gøre L. Ron Hubbards opdagelser indenfor læsefærdighed, uddannelse og læring bredt tilgængelige.

Hubbard indså, hvor alvorligt det påvirker et samfund, når uddannelsesniveauet og læsefærdigheden daler: han lagde mærke til, at analfabeter og funktionelle analfabeter, der nægtes arbejde eller ikke kan følge op deres mål og ambitioner, ofte kommer ud i kriminalitet eller stofmisbrug. Det var derfor, han kastede sig ud i en undersøgelse af emnet studium og indkredsede de præcise årsager til succes eller fiasko med en hvilken som helst aktivitet eller indlæringsproces.

Hans opdagelser vedrørende undervisning og uddannelse var så grundlæggende, at han udgav dem til brug for offentligheden.

I mere end 40 år har Applied Scholastics trofast gjort disse løsninger indenfor uddannelse og indlæring tilgængelige over hele verden.

Applied Scholastics er en fuldkommen selvstændig ikke-religiøs organisation. Den støttes af Scientology kirken og af scientologer, der har sat sig for, at de vil gøre noget for at hæve uddannelsesniveauet i verden. Applied Scholastics erkender, at verden en skønne dag vil hvile i hænderne på dem, der i dag er børn, og har også erkendt, at den grad, i hvilken de er udrustet til at føre samfundet fremad, afhænger af, hvor godt de er blevet uddannede.

Applied Scholastics’ mission er at sørge for kvalitetsuddannelse for vore dages studerende for at sikre en bedre fremtid for alle.

For at få yderligere information om Applied Scholastics og Scientology kirkens støttet til internationale programmer for at øge uddannelsesniveauet, så kig på:

DOWNLOAD HVIDBOG