Tre årtier med et stigende antal indsatte i amerikanske fængsler har skabt en trist statistik i USA: én ud af 100 voksne i USA er nu anbragt bag tremmer. Det samlede antal indsatte i USA er i dag 2,3 millioner, det højeste antal i verden, efterfulgt af den langt mere folkerige nation Kina med 1,5 millioner. Omkostningerne til vedligeholdelse af det amerikanske fængselssystem toppede med 49 milliarder dollar i 2007, en stigning fra 12 milliarder dollar i 1987. Tallene taler for sig selv. Selv i Danmark, hvor forholdene er bedre, er der stadig et tilbagefald for de fængslede på 30 % – en ud af 3 bliver dømt for ny kriminalitet efter fængselsopholdet – så det er ikke kun USA, der har brug for en anvendelig metode, der giver sand og varig rehabilitering af kriminelle og igen gør dem til produktive medlemmer af samfundet.

Criminon-programmet er i brug i mere end 2.100 fængsler i 38 lande. Programmet bemandes i vid udstrækning af frivillige. Criminon uddanner også personalet i fængslerne til at levere rehabiliteringsprogrammerne på stedet. Criminon yder også service til politiet, ungdomsinstitutioner og i form af kriminalpræventive programmer – alt sammen med henblik på at opnå en verden uden kriminalitet.

Politifolk i Mexicali i Mexico uddannes i programmets kerne, Vejen til lykke, der er en moralkodeks baseret på sund fornuft.

I de indonesiske fængsler, hvor Criminon-programmer er i gang, faldt antallet af tilbagefald til kriminalitet til mindre end 2 procent.

L. Ron Hubbard opdagede, at nøglen til sand rehabilitering er at genoprette en persons selvrespekt. Criminon-studerende i fængslerne studerer og anvender levereglerne fra Vejen til lykke for at gøre netop det.

For eksempel er narkokriminalitet i Taiwan årsag til et stigende antal fængslede, som det også er tilfældet andre steder i verden. Som del af Criminon-programmet i landet har de derfor indført oplysning om stofmisbrug for at hjælpe de indsatte med at forstå og komme ud af afhængigheden.

Criminon leverer programmer i mere end 50 sydafrikanske institutioner – lige fra ungdomscentre til flugtsikrede fængsler.

DOWNLOAD HVIDBOG