Ved indvielsen af Scientology kirkens Avancerede Organisation i Sydney i Australien talte David Bennett til tusinder af scientologer, dignitarer og gæster, der var mødt op for at fejre den historiske begivenhed. Bennett taler om ”Og når jeg er sammen med alle jer for at fejre dagen, ser jeg, hvad der kan komme fra en dramatisk og revolutionær domstolskendelse for religionsfrihed,” hvilket ledte til en skesættende beslutning fra den australske højesteret i 1983, som bekræftede, at Scientology er en religion. Han beretter om, at ”det, der begyndte som en kamp for retfærdighed [...] førte til en kendelse, der har spredt sig til hele verden, som garanterer alle troendes rettigheder.”

VIDEOAFSKRIFT:

Da jeg var 8 år gammel, fortalte nogen mig, at der var et erhverv, hvor man fik penge for at tale og diskutere. Det faldt mig aldrig ind efter det, at jeg ville gøre noget andet.

Jeg har nu været advokat i næsten 50 år, og jeg kan sige jer, at i de 50 år er den sag, som jeg er mest stolt over, den, jeg førte for jeres kirke i 1983.

Før 1983 var den juridiske definition af religion i Australien meget begrænset. Selvom det ikke var indlysende, var en af de fundamentale friheder, religionsfrihed, på spil. Derfor vandt vi en stor sejr, ikke kun for Scientology, men også for alle religioners religionsfrihed.

Den australske forfatning garanterer religionsfrihed, men den er ikke til megen nytte, medmindre man definerer, hvad der udgør en religion. Og det var betydningen af Scientologys sag.

Ræsonnementet, som jeg fremlagde for højesteret, var baseret på tre primære begreber:

For det første, at en religion måtte omfatte ultimative idéer som f.eks. liv og død, menneskets rolle i universet og en kodeks for rigtig og forkert opførsel.

Desuden skal gruppen kunne henholde sig til en ultimativ og omfattende sandhed.

Det tredje kendetegn var, at den skulle indeholde religioners traditionelle tilbehør f.eks. religiøse tjenester, ceremonielle funktioner og en struktur for kirkens ledelse. Og må jeg tilføje, at det er et fysisk grundlag. Som vi ved, gælder alle disse helt sikkert for Scientology.

Dette ræsonnement fik højesteret til at fjerne mange af de restriktioner, der påvirkede betydningen. Og for alle de år siden erkendte dommerne i højesteretten, at Scientology var en religion. En af dommerne beskrev det forhold som værende ”uimodsigeligt”.

Siden da har domstole rundt om i verden benyttet den australske definition. Flere amerikanske retskredse har ændret deres definitioner, og som det mest betydende har Storbritanniens højesteret fulgt kendelsen fra vores højesteret frem for tidligere kendelser i Storbritannien. Det er meget sjældent, at Storbritannien støtter sig til en australsk beslutning frem for deres egen.

Og når jeg er sammen med alle jer for at fejre dagen, ser jeg, hvad der kan komme fra en dramatisk og revolutionær domstolskendelse for religionsfrihed.

I dag, med åbningen af denne storslåede facilitet, sætter I kursen mod frihed for hele menneskeheden.

Længe leve Scientology kirken.

DOWNLOAD HVIDBOG