”Vi vedlægger hermed dit registreringscertifikat som en person, der er autoriseret til at udføre vielser i provinsen Ontario.”

”Scientology kirken i Québec, autoriseret til at udføre vielser.”

”Dette dokumenterer, at en præst eller gejstlig anerkendt af Scientology kirken i BC, som er et religiøst samfund inden for rammerne af ægteskabsloven, er registreret med direktøren for vitale statistikker i Victoria BC og er behørigt autoriseret til at udføre vielser i provinsen British Columbia.”

”Dette dokumenterer, at [præst], som er ordineret eller udpeget i henhold til Scientology kirkens i Albertas ritualer og vedtægter, bemyndiges til at udføre vielser i provinsen Alberta, da han har opgyldt kravene ifølge ægteskabsloven.”

”Dette dokumenterer, at pastor [præst i kirken] er registreret med kontoret for vitale statistikker og har ret til at udføre vielser i og for provinsen Manitoba.”

Scientology kirker i Canada

DOWNLOAD HVIDBOG