”Entiteten kendt som ’FORENINGEN SCIENTOLOGY KIRKEN’ har fået deres virke autoriseret og deres vedtægter godkendt af selskabsregistret. Deres vigtigste mål er [...] studie, undersøgelse, efterforskning, udvikling og kulturel disseminering af Dianetics åndelig selvforbedringsteknologi og Scientology åndelig filosofi.”

DOWNLOAD HVIDBOG