”’DEN RELIGIØSE FORENING SCIENTOLOGY KIRKEN I BRAZILIEN’ er en religiøs forening og er det eneste gyldige navn for ’Den religiøse forening Scientology kirken i Brasilien’.”

DOWNLOAD HVIDBOG