”At målene og formålene for Scientology kirken i Ecuador er [...] en religiøs filosofi i ordets fulde betydning, som bringer mennesket mod frihed og ultimativ sandhed.”

DOWNLOAD HVIDBOG