”Scientology kirken er blevet godkendt som almennyttig organisation ifølge afsnit 30 af indkomstskatteloven, og kvitteringer og periodiseringer er fritaget for indkomstskat [...] Gaver fra eller til denne velgørenhedsorganisation er fritaget for afgiftsskat.”

Scientology kirker i Sydafrika

DOWNLOAD HVIDBOG