”Da myndighederne i Moskva afviste registreringsansøgningen fra Scientology kirken i Moskva, handlede de ikke i god tro og forsømte deres pligt angående neutralitet og upartiskhed med hensyn til ansøgerens religiøse samfund. I lyset af det foregående anser domstolen, at myndighederne ikke var berettiget i at gribe ind i ansøgerens ret til religions- og foreningsfrihed. Hermed er artikel 11 i konventionen i lyset af artikel 9 blevet overtrådt.”

Se også: ”Scientology kirken Moskva vinder skelsættende retssag
om religionsfrihed ved den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
DOWNLOAD HVIDBOG