”Velgørenhedskommissionen i New Zealand bekræfter, at Scientology kirken i New Zealand Incorporated blev registreret som en velgørende enhed den 30. juni 2008 ifølge velgørenhedsloven af 2005.”

DOWNLOAD HVIDBOG