IV. KONKLUSION

Ovenstående analyse viser, at de syv dimensioner, Smart opstiller for religion, alle forefindes i Scientology. Den viser også, at endskønt Scientology har mange særegne egenskaber, er mange af dens overbevisninger og udøvelser meget lig eller analoge med dem, der findes i en eller flere andre anerkendte religioner.

Skønt Scientology har mange særegne egenskaber, er mange af dens overbevisninger og udøvelser meget lig eller analoge med dem, der findes i en eller flere andre anerkendte religioner.

Spørgsmålet, om Scientology er en religion, er også blevet behandlet i Australiens højesteret (The Church of the New Faith v. The Commissioner for Payroll Tax, Australian Law Journal Reports 57 [1983]: s. 785 ff.). Rettens enstemmige afgørelse var, at Scientology er en religion. I bedømmelsen af den sag anvendte dommerne Mason og Brennan to kriterier på religion: ”(I) tro på et overnaturligt væsen, ting eller princip; og (II) antagelse af adfærdsregler med effektuering af denne tro for øje” (Australian Law Journal Reports, 57 [1983], s. 785). Dommerne Wilson og Deane anvendte fire kriterier til afgørelse af, om et givet sæt af idéer og udøvelser udgør en religion:

(I) at en given samling idéer og udøvelser omfatter tro på det overnaturlige, dvs. tro på, at virkeligheden går ud over det, der kan perciperes med sanserne; (II) at disse idéer angår menneskets natur og plads i universet og dets forhold til overnaturlige ting; (III) at disse idéer bliver accepteret af tilhængerne som krav eller tilskyndelse til dem om at følge bestemte standarder eller regler for adfærd eller til at tage del i særlige udøvelser med overnaturlig betydning; (IV) at, uanset hvor løst sammenknyttede og varierende i tro og praksis tilhængere end er, udgør de en identificérbar gruppe eller flere identificérbare grupper. (Australian Law Journal Reports 57 (1983), s. 785)

En eller flere af dommerne i denne sag tog den kendsgerning særligt i betragtning, at der har været tilføjelser til Scientologys tro og udøvelser, siden den oprindeligt blev formuleret, at Scientology ikke insisterer på, at dens tilhængere fraskriver sig anden religiøs tilknytning, og at Scientologys udøvelser er stærkt kommercielle. Dommerne konkluderede, at ingen af disse kendsgerninger diskvalificerer Scientology fra at blive anerkendt som en religion, og endvidere at lignende påstande kunne fremsættes om visse andre anerkendte religioner på forskellige stader i deres historie.

Af de grunde, jeg har givet i den foregående analyse, mener jeg, at Scientology med rette anses for at være en religion. I tilgift til de relevante generiske træk, der er typiske for anerkendte religioner, har Scientology dens særegne egenskaber – bestemte overbevisninger og udøvelser, der afstikker den som en anderledes religion snarere end som en ikke-religion.

Alan W. Black
24. januar 1996

DOWNLOAD HVIDBOG