INTRODUKTION

Scientology kirken i Californien har overdraget forfatteren af denne rapport det hverv at investigere spørgsmålet om, hvorvidt Scientology er en religion i juridisk forstand. Denne forfatter indvilligede i at påtage sig dette hverv (uden betaling) gennem interview med et tværsnit af tilhængere af Scientology kirken tværs over landet på tidspunkter og steder efter eget valg.

I løbet af juni, juli og august 1980 blev der holdt interviews med 21 personer, som blev tilfældigt udvalgt ved Scientology institutioner i Sacramento, Californien; Albuquerque, New Mexico; Washington D.C. og Clearwater, Florida. Hvert interview søgte at drage frem, hvordan det gik til, at besvareren kom i kontakt med Scientology, hvad hans eller hendes aktuelle forhold til bevægelsen er, hvilken funktion Scientology tjener i hans eller hendes liv, og hvilken forskel der er sket i hans eller hendes forståelse af fundamentale spørgsmål om livet.

Formålet med disse interviews var ikke at fastslå Scientologys lære eller grundsætninger, men at fastslå hvad Scientology gjorde for tilhængeren. Fremgangsmåden var den samme som den, en californisk domstol forestillede sig i Fellowship of Humanity v. Alameda County til at afgøre, om denne ikke-teistiske organisation havde ret til skattefritagelse på fast ejendom ved at kalde sig en religion.

Derfor er den eneste forespørgsel i et sådant tilfælde den objektive forespørgsel om, hvorvidt troen optager den samme plads i tilhængernes liv, som de ortodokse trosretninger optager i det troende flertals liv, og om hvorvidt en given gruppe, der forlanger fritagelsen, opfører sig ligesom de grupper, der anses for at være religiøse.

App.2. ved 6920

De personer, der blev interviewede, omfattede 13 mænd og otte kvinder, otte af dem var fuldtidskirkearbejdere (gejstlige?) og 13 deltids (lægfolk?). Nogle af dem havde kun været medlemmer af bevægelsen et års tid, mens andre have været i den i mange år (op til 18 eller 20). Selvom der var væsentlig variation i svarene, så var der på tidspunktet for de sidste interviews meget lidt ”nyt” materiale, der kom for en dag, det meste var gentagelser af oplysninger og erfaringer allerede set i tidligere interviews. Derfor havde man på en måde følelsen af at have udforsket den slags svar til ”mætningspunktet”, som blev draget frem for dagens lys af den slags spørgsmål, der blev stillet.

Intervieweren gjorde sig umage for ikke at ”telegrafere” interviewets objekt og at stille spørgsmål, som ikke var planlagt på forhånd, hvor som helst det var muligt, og at følge op mht. udtryk og idéer, som svargiverne nævnte, frem for at introducere dem på bar bund som i et direkte interview-spørgeskema. Spørgsmålene henviste ikke til ”religion”, før svargiverne gjorde det, men i stedet fokuserede de på, ”hvad Scientology har gjort for dig”.

Note: Forfatteren var leder for religionsfrihed af National Council of Churches of Christ (Nationale Kirkeråd af Kristus) i USA (1960-1990) og rådgiver om religionsfrihed (1990- ). Forfatteren tager fuldt og helt ansvaret for dette studium og dets konklusioner. De skal ikke tilskrives NCC eller nogen af dets medlems-trosretninger.

I. Observationer
DOWNLOAD HVIDBOG