IV. Forståelsen for det Absolutte: Strukturer i ny eksistens, højeste eksistens

Forståelsen for det Absolutte er centralt for mange teologiske systemer. For at diskutere dette emne kan man ikke kun støtte sig til det skrevne ord, men også udtalte vidnesbyrd.

I undersøgelse af nogle særpræg ved Scientology, begrebet om det Absolutte, må vi også sammenligne det ved den faste opfattelse, som tager form i andre teologiske systemer.

IV.I. Personlig eller upersonlig eksistens

Den højere eksistens eller det Absolutte har en upersonlig beskaffenhed, idet det er en eksistenstilstand af personlig, åndelig eksistens og de skaberværker, som resulterer fra den skabende leg af det almægtige og evige selv.

IV.II. Kontinuitet eller diskontinuitet i opførsel mellem det fysiske univers (MEST) og det åndelige væsen

Skønt dette spørgsmål ikke er af generel natur som sådan og ikke er af interesse for åndelig udøvelse, bør det erkendes med høj sandsynlighed, at forholdene mellem skaber og den skabte verden (bestående af masse, energi, rum og tid, som danner akronymet MEST, idet rum på engelsk er space) bliver afbrudt. Det vil sige, der eksisterer ingen graduel, uafbrudt overgang mellem dem. Med hensyn til det Absolutte (i den grad dette abstrakte, ud fra en praktisk vinkel, spørgsmål er af interesse) anses det for en immanent essens, som kan opnås af det åndelige væsen og er resultatet, som venter enhver person, der går ad den personlige sti på Broen til Fuldkommen Frihed.

IV.III. Åbenbaringsproblemet i Scientology

Der gives udelukkende og fuldstændig åbenbaring i Scientology gennem L. Ron Hubbards personlighed, liv og tekster. Derfor er det kirkemedlemmernes opgave at studere og anvende Hubbards budskab. Her er fundamentet for de vedvarende henvisninger til Hubbards erklæringer og tekster. Den funktion og den rolle, som Hubbards tekster har i prædiken, i ritualet og i præsternes og medlemmernes udøvelse, er åbenbaringens rolle.

IV.IV. Verbal og ikke-verbal forståelse af det absolutte

For Scientology er den ikke-verbale forståelse af det Absolutte typisk for den apofatiske teologi. Den apofatiske forståelse af det Absolutte er forbundet med den formelle, praktiske beskaffenhed af Scientologys åndelige tradition, som beskriver, hvordan den opnås snarere end at beskrive den. Rejsen til højere bevidsthedstilstande – som er enkel i form – er for den apofatiske teologi. Det er typisk for den apofatiske teologi, at den antager den fundamentale umulighed i at beskrive de højere bevidsthedstilstande med ord. I øvrigt antages det, at ord blot forvrænger oplevelsen af det Absolutte. Scientology er et klassisk eksempel på et apofatisk religionssystem.

Michael A. Sivertsev, Ph.d.
Moskva
Juli 1995

Forfatter
DOWNLOAD HVIDBOG