II.
OPGAVE

Jeg er blevet bedt om at give mit sagkyndige skøn i forbindelse med to almene spørgsmål: (1) Er Scientology en ”religion” i alle ordets henseender? og (2) Er Scientology Kirker ”steder til tilbedelse” i alle vendingens henseender? Jeg forstår, at disse spørgsmål opstår i sammenhængen i administrative behandlinger for at bestemme, om Scientology Kirker som ”steder til tilbedelse” kvalificerer til fritagelse for ejendomsskat. Jeg tager ikke fat på disse spørgsmål ud fra nogen ekspertise eller noget lovperspektiv, men i min kapacitet som religions- og kulturfilosof med særlig viden om den nye tidsalders religioner, herunder Scientology.

... Scientology er et tilbedende fællesskab i enhver betydning af ordet, fordi dens genstand for tilbedelse er både absolut og transcendent, dens former for tilbedelse er både åndelig og pædagogisk, og dens begivenheder med tilbedelse både er private og offentlige.

I forventning om den fuldstændige afhandling, der følger, er jeg på grund af min faglige uddannelse og akademiske forskning overbevist om, at Scientology er en religiøs organisation i alle udtrykkets henseender, fordi det opfylder den akademiske definition på enhver religiøs tradition, fordi den forfølger målene for enhver religiøs søgen, og fordi den udviser dimensionerne for enhver religiøs gruppe. Jeg er også overbevist om, at Scientology er et tilbedende fællesskab i enhver betydning af ordet, fordi dens genstand for tilbedelse er både absolut og transcendent, dens former for tilbedelse er både åndelig og pædagogisk, og dens begivenheder med tilbedelse er både private og offentlige.

III. En analyse af Scientology som en religiøs organisation
DOWNLOAD HVIDBOG