Hvordan man forbliver rask | Resursecenter til forebyggelse

I. Indledning

Scientology er en ”profetisk” religion, som er kommet til verden ud fra den karismatiske grundlægger L. Ron Hubbards lære. L. Ron Hubbard indtager den plads Gautama, Buddhaen, indtager i buddhismen, Kristus i kristendom og Muhammed i islam (nutidens tre store religioner). Til forskel for Kristus og Muhammed hævdede Hubbard ikke at være en guddommelighed, eller at han havde fået en guddommelig åbenbaring. Som Gautama hævdede hr. Hubbard at være et menneske, som havde opdaget en vej til åndelig oplysning, frelse og frihed.

L. Ron Hubbard udgav i 1950 en vellykket bog Dianetics: The Modern Science of Mental Health (Dianetics: Den moderne videnskab om mental sundhed). Bogen lovede ”selvrealisering” (eller realisation af ”statisk liv”) som værn mod den ydre verdens frustrationer (kaos). Den indeholdt aksiomer understøttet af socio-antropologiske, historisk-religiøse og filosofisk-religiøse argumenter. Det er en kendsgerning, at ud fra denne bogs succes opstod der en religion, Scientology, hvorunder Hubbards Dianetics nu er underordnet. Man bør ikke lade sig narre af den videnskabelige forudsætning, som navnet ”Scientology” kommer af. Det er en moderne religion, som blot i kraft af at være moderne (eller passende for nutidens mennesker) præsenterer sig som videnskabelig. I denne henseende vil jeg anføre to lignende sager, om hvis religiøse beskaffenhed der ikke hersker nogen tvivl: Bahaism i den islamiske verden og Christian Science i den kristne verden.

Bahaisme startede en gang i forrige århundrede; den fik sit navn fra dens grundlæggers titel, Baha’Ullah (”Guds glans”), som allerede havde været tilhænger af babisme, en religiøs bevægelse i det muhamedanske Persien. Blandt bahaismens vigtigste soteriologiske principper er foreningen af videnskab og religion.

Christian Science blev grundlagt omkring slutningen af forrige århundrede af den amerikanske profet Mary Baker Eddy. Denne religion stammer fra psykosomatisk lægekunst. Som det er tilfældet med Hubbards populære bog om ”mental sundhed”, startede Christian Science også med en populær bog skrevet af Eddy og udgivet i 1875 under titlen Science and Health [Videnskab og sundhed]. ”Sundhed” er det samme som ”frelse” for disse profetforfattere, som på denne vis mere eller mindre genoptager det latinske begreb ”salus”.

Scientologys første religiøse fællesskab blev grundlagt som kirke i 1954 under navnet Church of Scientology of California. På denne måde blev religionen fuldkommengjort, idet den organiserede sig ifølge den kristne kirkemodel. Scientology kirkerne bredte sig til forskellige byer i den engelsktalende verden (Canada, Australien, Sydafrika, England og De forenede Stater), såvel som i Frankrig, Tyskland, Danmark, Holland, Italien og Sverige. Scientologys missioner og kirker nåede også frem til andre europæiske lande (Belgien, Østrig, Irland) og lande uden for Europa (Japan, Korea, Indien, Israel, Mexico).

II. Doktrinindhold
DOWNLOAD HVIDBOG