I.
INTRODUKTION

Jeg er for tiden selvstændig skribent, redaktør, foredragsholder og konsulent inden for områderne teologi og religion. Jeg tjener også som adjungeret professor i religiøse studier på Washington Universitet, St. Louis, Missouri.

Et eksemplar af mit curriculum vitae er vedlagt. Jeg har en bachelorgrad i filosofi (1962) fra Quincy Universitet, Quincy, Illinois; en bachelorgrad i teologi (1966), magna cum laude fra Harvard Divinity School, Cambridge, Massachusetts; og en doktorgrad i specielle religiøse studier (1981) fra St. Michael’s College Universitet, Toronto School of Theology, Toronto, Ontario. Jeg har desuden gennemført avancerede studier på Harvard Universitet, Heidelberg Universitet, Tyskland og Pennsylvania Universitet. På Heidelberg Universitet var jeg en Fulbright fellow i filosofi og oldtidsreligioner i Nærorienten, 1966-67. På Pennsylvania Universitet var jeg ”National Defense Foreign Language Fellow”, Titel VI i semitiske sprog fra 1968-69.

Jeg har gennemført intensive studier af oldtids og moderne religiøse sekteriske bevægelser siden 1962. En del af mine doktorstudier fokuserede specifikt på udbredelsen af nye religiøse bevægelser i USA og i udlandet siden anden verdenskrig. Dette studium inkluderede undersøgelser af nye religioners trossystemer, livsstile, brug af religiøst sprog, ledelse, motivation og oprigtighed samt de materielle omstændigheder for deres eksistens. Jeg holder regelmæssigt en forelæsningsrække med titlen ”Den nordamerikanske religiøse oplevelse” på Washington Universitet, som indeholder en sektion om nye religiøse bevægelser. Jeg har foruden en akademisk interesse i religion haft langvarig privat erfaring med det religiøse liv. Fra 1958-1964 var jeg medlem af franciskanerordenen, almindeligt kendt som franciskanerne. I løbet af denne periode levede jeg i henhold til det højtidelige løfte om fattigdom, kyskhed og lydighed, og således oplevede jeg mange af de ordensreglementer, der er typiske for det religiøse liv.

Før min nuværende position underviste jeg på Maryville College, St. Louis, Missouri, 1980-81; St. Louis Universitetet, St. Louis, Missouri, 1977-79, hvor jeg var bestyrer af kandidatprogrammet i religion og undervisning (Graduate Director of the Masters Program in Religion and Education); Toronto Universitetet, Ontario, 1976-77, hvor jeg var vejleder i komparativ religion; St. John’s College, Santa Fe, New Mexico, 1970-75, hvor jeg var vejleder i programmet ”Store bøger”, LaSalle College, Philadelphia, Pennsylvania, somrene 1963-73, hvor jeg underviste i bibelstudier og religionsantropologi; Boston College, Boston, Massachusetts, 1967-68, hvor jeg underviste i bibelstudier; og Newton College of the Sacred Heart, Newton, Massachusetts, hvor jeg underviste i bibelstudier.

Jeg er fuldgyldigt medlem af American Academy of Religion. Jeg er aktiv katolik ved All Saints Kirken, University City, Missouri.

Siden 1968 har jeg holdt foredrag og skrevet om mange forskellige nyreligiøse bevægelser, som er sprunget frem i det 19. og 20. århundrede i Nordamerika og andre steder. I mine foredragsrækker ”Religionsantropologi” (LaSalle College), ”Komparativ religion” (universitetet i Toronto), ”Den amerikanske religiøse oplevelse” (St. Louis Universitet) og ”Den nordamerikanske religiøse oplevelse” (Washington Universitet) har jeg behandlet sådanne religiøse fænomener som Great Awakening, shakerne, mormonerne, syvende dags adventisme, Jehovas Vidner, New Harmony, Oneida, Brook Farm, Unification Church, Scientology, Hare Krishna med flere. Jeg har udgivet flere artikler og har været redaktør for bøger om emnet nye religioner. Det er mit princip ikke at vidne om en nutidig religiøs gruppe uden, at jeg har haft langvarigt førstehåndskendskab til denne gruppe. Jeg har vidnet om forskellige aspekter af de nye religioner for USA’s Kongres, Ohios lovgivende forsamling, New York Assembly, Illinois’ lovgivende forsamling og Kansas’ lovgivende forsamling. Jeg har holdt foredrag med de nye religioner som emne på læreanstalter, universiteter og konferencer i USA, Canada, Japan, Kina og Europa.

Jeg har studeret Scientology Kirken indgående siden 1976. Jeg har indgående undersøgt den omfattende mængde af Scientology litteratur (dens skrifter) for at kunne komme med følgende erklæring. Jeg har besøgt Scientology Kirker i Toronto; St. Louis; Portland, Oregon; Clearwater, Florida; Los Angeles og Paris, hvor jeg har gjort mig selv bekendt med Kirkens daglige gang. Jeg har også foretaget adskillige interviews med medlemmer af Scientology Kirken. Jeg er desuden bekendt med det meste af den litteratur, der er skrevet om Scientology fra objektiv videnskab til journalistiske betragtninger, både gunstige og ugunstige.

Som akademiker og forsker i komparativ religion, fastholder jeg, at for at en bevægelse kan betegnes som religiøs, og en gruppe udgør en kirke, skal den møde tre karakteristika eller kendetegn, som kan findes blandt religioner verden over. Nedenfor definerer jeg disse tre karakteristika:

(a) For det første skal en religion besidde et trossystem eller doktriner, som skaber forbindelse mellem de troende og livets ultimative mening (Gud, det Højeste Væsen, Det Indre Lys, Uendeligheden osv.).

(b) For det andet må trossystemet resultere i religiøse praksisser, som kan inddeles i 1) normer for adfærd (positive befalinger og negative forbud eller tabuer), og 2) ritualer og ceremonier og andre højtideligheder (sakramenter, indvielser, ordinationer, prædikener, bøn, begravelser for de døde, vielser, meditation, renselse, studie af skrifterne, velsignelser osv.).

(c) For det tredje skal trossystemet og praksis forene en menighed af troende eller medlemmer således, at de udgør et trossamfund, som kan identificeres; et trossamfund som enten er hierarkisk opbygget eller organiseret som en menighed, og som omfatter en åndelig livsstil i harmoni med livets sande mening, som denne bliver opfattet af tilhængerne.

Ikke alle religioner vil lægge lige meget vægt på hver af disse kendetegn eller opfatte dem på samme måde, men de vil alle omfatte dem på en synlig måde.

Baseret på disse tre kendetegn og min forskning vedrørende Scientology Kirken kan jeg uden tøven erklære, at Scientology Kirken udgør en virkelig religion. Den besidder alle de grundlæggende kendetegn for religioner verden rundt: (1) Et veldefineret trossystem, (2) som resulterer i religiøs praksis (positive og negative adfærdsnormer, religiøse ritualer og ceremonier, handlinger og højtideligholdelser), og (3) som opretholder en menighed af troende i et religiøst trossamfund, som kan identificeres og skelnes fra andre religiøse trossamfund.

II. Trossystem
DOWNLOAD HVIDBOG