III.
RELIGIØS PRAKSIS

Med hensyn til religiøs praksis indeholder Scientology de typiske ceremonielle religiøse former, som man kan finde blandt verdens religioner, nemlig indvielse og dåb (som bliver betegnet ”navngivning” blandt scientologerne), ægteskab, begravelser osv. Men auditering er en central religiøs skik, som er unik for Scientology, og som kan sammenlignes med de stigende niveauer af meditation blandt katolikker, buddhister og hinduistiske vedanta-tilhængere. Auditering er ledsaget af Scientology uddannelse, som jeg vil beskrive mere detaljeret nedenfor. III (b).

(a) Auditering er en slags religiøs instruktionsproces, hvorved åndelige vejledere (uddannede Scientology præster) leder tilhængere gennem niveauerne af åndelig indsigt. Scientologer er overbeviste om, at ved aktivt at gennemgå denne trinvise auditeringsproces, hjælper de med at frigøre sjælen eller ”thetanen” fra dens snærende bånd eller engrammer. Auditeringstrinnene bliver betegnet som ”grader” eller ”niveauer,” og disse er vist på Scientologys Klassifikations-, Graderings- og Bevidsthedskort. Dette kort viser metaforisk området mellem de lavere og de højere niveauer af åndelig eksistens. Scientologer betegner kortet ”Broen til Fuldkommen Frihed” eller bare ”Broen”. Broen detaljerer det åndelige kontinuum, som spænder fra den negative ”ikke-eksistens” gennem midtniveau ”kommunikation,” ”oplysning,” ”evne” og endelig til ”clearing,” ”kilde” og til sidst til ”styrke på alle otte dynamikker”. Langt de fleste af Scientologys religiøse udøvelser er helliget auditerings- og uddannelseskurser for oplysning og uddannelse af auditorer, som er Kirkens åndelige vejledere. Disse trinvise stadier er bemærkelsesværdigt lig stadierne og niveauerne af religiøs og åndelig oplysning i de kendte kristne afhandlinger Journey of the Mind into God af den middelalderlige, franciskanske teolog Skt. Bonaventura og Spiritual Exercises af Skt. Ignatius af Loyola, jesuitternes grundlægger. Det åndelige formål med auditering er først og fremmest at blive clear for skadelige engrammer og derefter at blive en fuldt opererende thetan (OT), så man bliver herre over ”liv, tanke, stof, energi, rum og tid”. Mens scientologer ikke er modstandere af at søge lægehjælp for fysiske dårligdomme, er de voldsomme modstandere af brugen af personlighedsændrende stoffer, som de mener skader mere end de gavner opnåelsen af mental og sjælelig helbredelse.

(b) Den anden del af Scientologys centrale religiøse praksis er uddannelse, som involverer det intensive studium af Kirkens skrifter. Selvom en vigtig del af uddannelsen er uddannelse af individuelle auditorer, som er i stand til at betjene medlemmerne gennem auditering, er auditoruddannelsen desuden en ligeså vigtig individuel åndelig komponent. Som diskuteret nedenfor er denne åndelige del i overensstemmelse med Scientologys og de østlige religioners fokus på meditativ og belærende dyrkelse, snarere end på gudsdyrkelse via højtideligholdelser, som det er tilfældet i de fleste vestlige religioner. Scientologys doktriner siger, at uddannelse udgør halvdelen af det åndelige udbytte, som medlemmer modtager på vejen op ad Broen.

IV. Kirkesamfund
DOWNLOAD HVIDBOG