ER SCIENTOLOGY EN RELIGION?

GARY D. BOUMA, PH.D.

Jeg er blevet bedt om min professionelle mening angående spørgsmålet:

Er Scientology en religion? Jeg har følgende professionelle kvalifikationer, som er relevante i denne sag:

B.A. Calvin College (græsk og filosofi)

B.D. Princeton Theological Seminary (kirke og samfund)

M.A. Cornell University (sociologi)

Ph.D. Cornell University (religionssociologi)

Jeg har været aktiv i akademisk religionsforskning i over ti år, i løbet af denne tid har jeg udgivet adskillige værker på området, har været formand for symposier som behandlede definitionen på religion, og jeg har forelæst over religionssociologi på Dalhousie University, Michigan State University og Monash University.

Jeg har læst forskellige bøger om Scientology og besøgt Scientology kirken i Victoria. På basis af disse dokumenter og dette besøg er det min fagmæssige opfattelse, at Scientology kirken med rimelighed kan kategoriseres som en religion. Tillad mig at uddybe.

... er det min fagmæssige opfattelse, at Scientology kirken med rimelighed kan kategoriseres som en religion.

Medens der er en vis debat inden for religionsforskning vedrørende definitionen på religion, ville alle de konkurrerende definitioner dog uden diskussion omfatte Scientology kirken, dens tro og praksis som en religion. Debatterne på området koncentrerer sig om formålet med at anvende udtrykket religion på grupper, som holder sig til meningssystemer, som ikke har et klart specificeret meningssystem med rod i og artikuleret omkring et fundamentalt engagement i et overnaturligt væsen, princip eller eksistens. Da Scientologys trosbekendelse tydeligt koncentrerer sig om og strømmer fra et engagement af denne slags, ville der ikke være nogen tvivl blandt religionssociologerne om, at de har at gøre med en religion i Scientology.

Emile Durkheim, en af religionssociologiens grundlæggere, definerede religion som ”et samlet system af trosforestillinger og skikke, der angår hellige ting ... som forener alle dem, der bekender sig til dem i et moralsk fællesskab kaldet en Kirke”.

Gerhard Lenski definerer religion i sin indflydelsesrige afhandling, ”The Religious Factor”, som ”... et anskuelsessystem mht. naturen af den kraft/de kræfter som endeligt skaber menneskets skæbne, og de dermed forbundne skikke som medlemmerne i en gruppe har til fælles”.

Hvis man skulle bruge disse religionsdefinitioner, ville man uden tvivl komme til det resultat, at Scientology er en religion.

Gary D. Bouma
30. oktober 1979

Da han skrev dette, var dr. Bouma i lærerkollegiet på Department of Anthropology and Sociology, Monash University, Clayton, Victoria, Australien.

IV. Scientologys religiøse status
af Irving Hexham, Ph.D.
DOWNLOAD HVIDBOG