SCIENTOLOGYS RELIGIØSE STATUS

IRVING HEXHAM, PH.D.

Dr. Hexham skrev i 1978:

Jeg er blevet bedt om min professionelle opfattelse af Scientologys stilling som religion. Jeg har studeret materialer fra kirken, talt med medlemmer af kirken og læst bøger om Scientology. Som følge af dette arbejde er jeg nu i stand til at kommentere om Scientologys status som religion.

Jeg burde måske sige noget om mig selv, så eventuelle læsere af dette selv kan bedømme gyldigheden af mine konklusioner.

Jeg er evangelisk-kristen og fik min bachelorgrad i teologi på University of Lancaster, hvor jeg læste hos prof. Ninian Smart. Derefter forskede jeg religionshistorie ved University of Bristol hos hans velærværdighed F.B. Welbourn. Da jeg var kandidatstuderende, koncentrerede jeg mit arbejde om vekselvirkningen mellem religion og samfund, mens jeg studerede til magister i nyreligiøse bevægelser i England, og til min doktorgrad udforskede jeg forholdet mellem calvinisme og afrikaaner-nationalisme i Sydafrika. Siden jeg er blevet færdig med studierne, har jeg vedligeholdt min interesse for religion i Sydafrika og i nyreligiøse bevægelser i vestlige samfund. For tiden beklæder jeg stillingen som Assistant Professor i religionsfilosofi ved Regent College i Vancouver. Regent College er en teologisk skole for videregående studier, som er solidt engageret i kristen religion.

Et af hovedproblemerne ved at diskutere en hvilken som helst bevægelses religiøse natur er spørgsmålet om definitionen på religion. Skønt de lærde tilbyder mange forskellige definitioner på religion, kan de i det store hele deles i to hovedtyper. Der er visse definitioner, som definerer religion udtrykt som en kultisk organisation, og der er andre definitioner, som definerer religion som en måde at leve på. Da jeg skulle vurdere Scientologys religiøse natur, brugte jeg til at begynde med prof. Ninian Smarts definition. Prof. Ninian Smart er en af verdens ledende autoriteter på de felter, der angår religionsstudier. Denne definition blev givet ved et kollokvium på University of Lancaster i december 1969, og den findes i prof. Smarts afhandling med titlen ”Meaning in and the Meaning of Religion”. I slutningen af første afsnit i sin afhandling, paragraf reference 2.60, giver prof. Smart følgende definition:

Et sæt institutionaliserede ritualer som identificeres med en tradition, og som udtrykker og/eller fremkalder sakrale følelser, som vendes mod en guddommelig eller transguddommelig fokus betragtet i sammenhæng med det menneskelige fænomenologiske miljø og i det mindste delvist beskrevet i myter eller i myter og doktriner.

Det forekommer også klart for mig, at Scientology kan klassificeres som en religion ud fra definitioner, som ville anse religion som en samlet levevis.

På basis af denne definition, og hvad jeg har lært om Scientology, forekommer det klart, at både læren og udøvelsen i Scientology kirken i British Columbia kvalificerer Scientology til at blive defineret som en religion. Det forekommer også klart for mig, at Scientology kan klassificeres som en religion ud fra definitioner, som ville anse religion som en samlet levevis. I denne henseende vil jeg gerne henvise til en anden kollokvie-afhandling præsenteret ved University of Lancaster i 1969 af hans velærværdighed F.B. Welbourn. Denne afhandlings titel er ”Towards Eliminating the Concept of Religion”. I denne afhandling argumenterer pastor Welbourn meget stærkt for en forståelse af religion som en fuldstændig livsform, og ikke blot som en kultisk aktivitet. Udtrykt med hans definition ville der overhovedet ikke være nogen vanskelighed ved at anerkende Scientology som en religion.

Som afslutning ville jeg gerne tilføje, at min stilling mht. Scientologys religiøse natur svarer til den, som dr. Wallis har. Ligesom jeg mener han, at Scientology er et ægte udtryk for religiøs tro. Men ligesom jeg ville han stille sig kritisk over for bestemte trossætninger og skikke i Scientology kirken. Denne udtalelse kan kvalificeres ved det faktum, at jeg også ville stille mig kritisk over for mange andre religiøse bevægelser.

Irving Hexham
6. februar 1978

Da han skrev denne afhandling, var dr. Hexham assisterende professor i religionsfilosofi ved Regent College, Vancouver; B.C., Canada.

DOWNLOAD HVIDBOG