I. INTRODUKTION

Forfatteren er japaner, og artiklen handler om ligheder og forskelle mellem Scientology religionen og andre af verdens religioner. Artiklen beskæftiger sig også specielt med ligheder og forskelle set fra et japansk perspektiv og vil således sammenligne Scientology med japanske religioner.

I Japan betyder ordet religion at undervise i oprindelsen, at undervise i kilden til oprindelsen. Dette er den japanske definition, der måske ikke svarer til den vestlige definition. I denne artikel benyttes den japanske definition. Det kan tilføjes, at ifølge japansk lovgivning skal en religiøs organisation for at være en religion også udbrede sin lære, udføre religiøse ceremonier og oplære menighedsmedlemmerne. Scientology udfører alt dette, som det skitseres på de følgende sider.

I det japanske digt ”Waka” på 31 stavelser hedder det, at der er mange stier ved bjergets fod, men fra bjergets top er udsigten til månen den samme. Det er et gammelt digt fra før kristendommens ankomst til Japan. Det handler mest om de to hovedreligioner i Japan, nemlig shintoisme og buddhisme, hvorom det siges, at man ender på samme måde uanset hvilken sekt, man tilhører. Pointen var: Hvorfor skal man kives? Men endnu vigtigere er det, at når der er så mange ligheder mellem religioner, hvorfor skulle man så koncentrere sig om forskellene?

Scientology religionen er forholdsvis ukendt i Japan, skønt mange biblioteker har Scientology bøger, der ikke kun er skrevet af grundlæggeren L. Ron Hubbard, men også af Scientology Kirken. Efter at have læst 30 bøger om emnet finder undertegnede, at det er et godt råd til enhver, som ønsker at vide mere om emnet, at læse disse bøger.

II. Hvad er Scientology?
DOWNLOAD HVIDBOG