IV. SCIENTOLOGY PRAKSIS – AUDITERING

Den centrale praksis i Scientology kaldes auditering fra det latinske audire, hvilket betyder at lytte. Personen, der besvarer spørgsmål, som han bliver stillet af en auditor (”en der lytter”), opnår et højere bevidstheds- og åndeligt stade samt helbredelse af legemlige, psykosomatiske lidelser. Dette har rigtig meget tilfælles med nogle af de nyere shinto-religioner, der stammer fra Yui-itsu shinto-linjen, der daterer sig 1.400 år tilbage i Japan.

Scientology tanken startede med Hubbards tidlige forskning i 1930’erne, hvilket er sammenfaldende i tid med de nyere shinto-religioners søgen efter en anvendelig religiøs praksis til helbredelse af ånden. Auditering begyndte i USA i 1950, da Dianetics: Den moderne videnskab om mental sundhed blev udgivet. I den bog skitserer Hubbard, hvordan man kan nå en tilstand, der betegnes som clear, dvs. fri for hvad der kaldes det reaktive sind. Det kunne sammenlignes med tilstanden ”Satori” eller endog ”Naikan” i buddhisme. I visse shinto-retninger hvor man under en lærers ledelse mediterer over oplevelser i barndommen eller i tidligere liv som en selvrefleksion over den måde, man er på nu. Auditering, der ligeledes kan beskrives som en refleksion over ens fortid, hvad enten det er barndommen eller tidligere liv, kan også frembringe den samme refleksion og forståelse af ens nuværende tilstand i livet.

Man lærer, hvordan auditering skal udføres, ved at studere i Scientology studielokaler, der kaldes akademier og kursuslokaler. Der læser og lærer eleven auditeringspraksis og teknik under en kursusleders vejledning. Auditering er den praksis, hvorunder den uddannede auditor får en person, som ikke er clear, til at besvare spørgsmål om sin fortid. Den, som modtager auditeringen, kaldes en ”præclear”, idet han endnu ikke er clear. Efterhånden som præclear besvarer de spørgsmål, auditoren stiller, oplever han befrielse for stress, en forbedring og fred i sindet samt et almindeligt åndeligt velbefindende. Det er forskelligt, hvor lang tid det tager at blive en dygtig auditor, men det kan tage fra måneder til år afhængigt af hvilken grad af færdighed og nøjagtighed, auditoren stræber efter at nå.

I Oomoto-retningen praktiseres ”Naikan” stadig og resulterer i rehabilitering af ungdomsforbrydere. Resultaterne, der opnås med ”Naikan”, har ført til, at regionale myndigheder har anerkendt denne praksis. Som endnu en sammenligning har Scientology rehabiliteringsprogrammer i gang for ungdomskriminelle mange steder i verden. Selvom ”Naikan” og ”auditering” har mange lighedspunkter, er de dog også fundamentalt forskellige. Men det er imidlertid et eksempel, der viser to religioner, der griber det samme problem an fra to kulturer og finder løsninger med tydelige ligheder. Under auditering fortæller man auditoren i enkeltheder, hvad man havde fundet, der gav én vanskeligheder fra fortiden, hvorimod man under ”Naikan” selv reflekterer under en lærers vejledning. Slutresultatet er i begge tilfælde en forbedring af åndelig opførsel og en genopblomstring af etisk opførsel.

I Seicho-no-Ies tilsvarende praksis, der kaldes ”Sin-So-Kan”, oplæres man til at konfrontere sig selv gennem sin fortid. Dette har også ligheder med auditering. I begge tilfælde skal man konfrontere sin fortid.

Scientology har en gradueret vej til oplysning, der benævnes Broen til Fuldkommen Frihed. Resultatet af at bestige denne bro ved at blive auditeret og lære, hvordan man auditerer, er ikke blot en vældig mængde oplysning, men tillige en spirituel væren der kan sammenlignes med ”Chin-Kon-Ki-Shin”, som er shintos store hemmelighed og betyder ”at tilfredsstille menneskeånden, så den kan vende tilbage til en gudlignende tilstand”.

Scientology har en gradueret vej til oplysning, der benævnes Broen til Fuldkommen Frihed. Resultatet af at bestige denne bro ved at blive auditeret og lære, hvordan man auditerer, er ikke blot en vældig mængde oplysning, men tillige en spirituel væren der kan sammenlignes med ”Chin-Kon-Ki-Shin”, som er shintos store hemmelighed og betyder ”at tilfredsstille menneskeånden, så den kan vende tilbage til en gudlignende tilstand”. Dette er en meget lignende opfattelse. Og det er blevet udøvet af flere shinto-religioner, herunder Hakke shinto, der blev grundlagt i 1025 efter vor tidsregning.

At forbedre mennesket ved hjælp af naturlig åndelig helbredelseskunst er ikke en tabt praksis i japanske religioner, som den er i visse andre religioner. Religioner såsom Seicho-no-Ie, Sekai-Kyusei-kyo, Shinto-tenkokyo, Ananai-kyo og andre er alle interesserede i praksisser i Japan, der fremkalder tilstanden Chin-kon-Kishin. Tilhængerskaren tæller 20 millioner. Mens deres teknikker kan være forskelligartede, er deres formål og hensigter direkte sammenlignelige med Scientologys auditeringspraksis og den måde, dens medlemmer trin for trin bliver ledt op ad Broen til Fuldkommen Frihed.

I andre af verdens hovedreligioner savner denne tilstand heller ikke beskrivelse. I islam betyder udtrykket ”imam zamam” en person, som er så oplyst, at han forstår alle den hellige Korans syv betydninger.

I det kristne skriftemål skal man også konfrontere sin fortid. Igen ligner dette Scientology, som også tilbyder skriftemålsprocedure. En person skal se tilbage i sin fortid og konfrontere en anden person med den – auditoren – og skrifte. Resultatet heraf er igen det samme for de to trosretninger, nemlig en forbedring af ånden og genrejsning i livet.

Dette slutter igen cirklen til Buddha, som forudsagde, at en dag ville Metteya frigøre mennesket fra det, der holder det tilbage. I Japan er Metteya-profetierne anderledes end dem i Pali. Her går profetierne ikke så meget ud på, at en given person nødvendigvis vil vende tilbage, men snarere på at mennesket kan få en vej til at vende tilbage til et spirituelt stade som profeteret. I Japan har mange religioner, både buddhist- og shinto-retninger, ventet på, at sådanne begivenheder skulle indtræffe. Scientology har et middel til at hæve menneskets åndelige evner. Japan er et land, hvor religioner lægger vægt på at hæve menneskets åndelige evner. Fra et japansk synspunkt er Scientology bestemt en religion i lighed med andre, der allerede er her.

V. Ceremonier
DOWNLOAD HVIDBOG