II. HVAD ER SCIENTOLOGY?

Scientologys oprindelse går tilbage til 1930’erne, da L. Ron Hubbard, amerikaneren som senere skulle blive Scientologys grundlægger, rejste i østen og spurgte sig selv, hvorfor mennesket har sådan en elendig tilværelse. Ingen havde været i stand til at besvare hans spørgsmål, da han som ung mand spurgte om, hvor mennesket kom fra, og hvor mennesket var på vej hen.

I 1950 skrev L. Ron Hubbard en bog om et emne, som han kaldte Dianetics (”gennem sind”), hvilket var hans tidlige forskning i sindet. Bogen Dianetics: Den moderne videnskab om mental sundhed var meget populær og blev hurtigt en bestseller, der nu har solgt mere end 17 millioner eksemplarer. Da Dianetics bevægelsen voksede, og forskningen blev udvidet fra sindet til sjælen, blev et andet emne født – Scientology – og den første kirke blev grundlagt i 1954 i USA. Dianetics kom til Japan kort efter, men det første formelle Scientology missionsarbejde, der fandt sted i september 1962, markerede den officielle begyndelse på Scientologys historie i Japan. Det første officielle foredrag om Scientology blev afholdt den 10. september 1962 i en tætpakket sal.

Ordet ”Scientology” er dannet af det latinske scio, der betyder ”vidende – i ordets fuldeste betydning”, og det græske logos, der betyder ”at studere”.

L. Ron Hubbard forklarer i bogen Scientology: Tankens grundbegreber, at emnet faktisk har sit udspring i psykologiens rødder, men at vi må forstå, at det ikke er afledt af nutidens psykologi, men i stedet af den ældre psykologi, som der blev undervist i blandt verdens religioner, før det spirituelle element blev fjernet fra emnet i sidste århundrede.

Psykologi betyder bogstaveligt ”studiet af ånden”. I dag har psykologi mistet denne betydning, og den hverken studerer eller anerkender ånden som et virkeligt emne for studie. I denne forstand er Scientology meget anderledes, idet den studerer ånden, ligesom de fleste store religioner i verden gør det.

Religioner anerkender almindeligvis, at menneskeånden har forbindelse til den store ”livskraft” i dette univers. Men ordet ”ånd” er imidlertid vanskeligt at definere. Nogle vil argumentere for, at ånden faktisk er det menneskelige sind. Men i Scientology betyder ordet ”ånd” ”en selv”, og det har en langt videre betydning end blot sindet. I Seichi-no-Ie, der er en japansk shinto-religion, udtrykkes det ved, hvad der kunne oversættes til ”guds barn”. Det svarer til de japanske ord ”hime” eller ”hiko”. I Scientology skabte grundlæggeren L. Ron Hubbard ordet ”thetan”, fordi intet eksisterende ord kunne beskrive det fuldt ud.

Religioner anerkender almindeligvis, at menneskeånden har forbindelse til den store ”livskraft” i dette univers. Nogle vil argumentere for, at ånden faktisk er det menneskelige sind. Men i Scientology betyder ordet ”ånd” ”en selv”, og det har en langt videre betydning end blot sindet.

Det er ikke noget nyt i religion at skabe nye ord til at forklare nye begreber, der ikke findes ord for. I Japan skabte mesteren Kobodaishi, som grundlagde Shingon (der er en meget stor, gammel og traditionel, esoterisk buddhistisk sekt), mange ord, der var behov for at udvikle, så religionen kunne praktiseres.

Og dog blev der ikke skabt et nyt ord for Gud i Scientology. Skønt begrebet Gud ikke er del af Scientology studiet, og medlemmerne tillades at have deres egen idé om, hvad dette ord betyder eller ikke betyder, bruges ordene ”det Højeste Væsen”, ”det uendelige”, ”altets alt”, ”universets skaber” samt selvfølgelig ”Gud”.

Til forskel fra visse andre religioner har Scientology intet bestemt dogme om gudsbegrebet, men lader i stedet hver person udvikle sin egen forståelse af, hvordan han passer ind i universet og tingenes natur. Deraf kan troen følge. Således synes Scientology studerende ikke blot at komme fra alle samfundslag og nationaliteter, men tillige fra meget forskelligartede religiøse baggrunde. Det er meget almindeligt i Japan og i Østen at være medlem af mere end én religion. I den tradition opgiver nogle japanske Scientology studerende heller ikke deres andre religioner, men har, så vidt jeg forstår, benyttet deres Scientology studier til at styrke deres tidligere religiøse tilhørsforhold og tro på Gud. Dette har en vis lighed med det, der praktiseres i Seicho-no-Ie, en relativt ny shinto-religion der også har medlemmer, som kommer fra buddhisme, kristendom og andre trosretninger.

III. Scientology og forholdet til andre religioner
DOWNLOAD HVIDBOG