V.
KONKLUSIONER

Ovenstående analyse viser klart, selvom der er en vis forekomst af apostasi i nyreligiøse bevægelser, at det store flertal af folk, der frigør sig fra disse frikirkelige religioner, ikke bærer nag mod deres tidligere religiøse forbindelser og aktiviteter. Selvom de åbent anerkender, hvordan deres religiøse behov og håb blev en skuffelse, kunne de erkende en vis positiv mening og værdi fra deres tidligere oplevelser. I modsætning til det er der et langt mindre antal frafaldne, der er dybt engageret i at miskreditere om ikke ødelægge de trossamfund, som engang krævede deres loyalitet. I de fleste tilfælde blev disse frafaldne enten tvangsmæssigt skilt fra deres religiøse samfund gennem familiemedlemmers og antikultgruppers indgriben, eller kom inden længe under påvirkning af antikultgrupper og litteratur efter deres egen frivillige afhoppen fra en nyreligiøs gruppe.

Man kan ikke nægte, at disse idealistiske og stokkonservative modstandere af de nye religioner præsenterer et forvrænget syn på de nye religioner for offentligheden, det lærde selskab, og domstolene i kraft af deres beredvillighed og iver efter at vidne mod deres tidligere religiøse forbindelser og aktiviteter. Sådanne frafaldne handler altid ud fra et scenario, der retfærdiggør dem selv ved at flytte ansvar for deres handlinger til den religiøse gruppe. De forskellige hjernevask-scenarier, der så ofte fremmanes mod de nyreligiøse bevægelser, er på overvældende vis blevet fordømt af sociologer og religionsforskere, som intet andet end bevidste bestræbelser på at miskreditere ukonventionelle religioners anskuelser og praksisser i myndighedernes og den offentlige menings øjne. Sådan nogle frafaldne kan næppe af ansvarlige journalister, akademikere eller jurister betragtes som pålidelige informanter. Selv frivillige afhopperes beretninger, der ikke nærer uvilje, skal bruges med varsomhed, eftersom de fortolker deres tidligere religiøse oplevelse i lyset af nuværende bestræbelser på at genetablere deres egen individualitet og selvagtelse.

Kort sagt er billedet, at frafaldne fra nye religioner lever ikke op til standarderne for personlig objektivitet, professionel kompetence og velorienteret forståelse, der kræves af ekspertvidner.

Lonnie D. Kliever
Dallas, Texas
24. januar 1995

DOWNLOAD HVIDBOG