V. Konklusion

Religion beskæftiger sig med menneskets åndelige beskaffenhed og med målet for sin tilbedelse, uanset om det er Gud eller det Absolutte eller Buddha.

Udtalelsen om doktrinen og udøvelsen i Scientology religionen begynder med en kort bekræftelse af dens åndelige beskaffenhed og fortsætter med det samme at betragte bevægelsens baggrund med specielle sektioner om hinduisme og buddhisme. Det er klart, at Grundlæggeren og medarbejdere senere hen er blevet påvirkede af at studere disse asiatiske religioner og på denne måde genspejler de udbredte tendenser af moderne tanke. I over et århundrede er påvirkningen af asiatiske især indiske idéer blevet stærke i Europa og Amerika, og dette må have indflydelse på forståelsen af religion. Religion beskæftiger sig med menneskets åndelige beskaffenhed og med målet for sin tilbedelse, uanset om det er Gud eller det Absolutte eller Buddha. Som Scientology udvikler sig, kunne den yderligere fremhæve det Højeste Væsens position som ikke bare målet, men kilden og den bærende kraft for alle menneskets bestræbelser. Faktisk er den omsiggribende lære om menneskets åndelige beskaffenhed og hans uforgængelige indre dybest set i overensstemmelse med nogle af de store religioner i verden.

Faktisk er den omsiggribende lære om menneskets åndelige beskaffenhed og hans uforgængelige indre dybest set i overensstemmelse med nogle af de store religioner i verden.

Geoffrey Parrinder
1977

Forfatter
DOWNLOAD HVIDBOG