FORORD

Scientology kirkens religiøse budskab og religiøse udøvelse kommer til og læres menneskeheden på et tidspunkt, hvor åndelige budskaber er meget svære at opfange. Der er mange alvorlige grunde til, at en persons subjektive virkelighed kan være blokeret for ethvert åndeligt budskab.

Vi skal kun nævne nogle få stykker:

1. Massesekularisering af offentlig bevidsthed;

2. Traditionelle, religiøse systemer, doktriner og udøvelser efterlader flertallet af moderne mennesker uinspirerede;

3. Splittelse af konventionelle kirker giver næring til en følelse af mistro og skuffelse hos almindelige troende og får dem til at vende sig mod andre kilder end de konventionelle strukturer;

4. Tab af ens personlige oplevelse af éns åndelige grundlag og falsk identifikation af selvet med flygtige værdier – dvs. tab af åndelig identitet – er at miste evnen til at betragte sig selv i en bredere åndelig sammenhæng end det aktuelle liv.

Situationen bliver kompliceret gennem adskillige sociale, politiske, økologiske og kulturelle kriser, hvis kilder rodfæster sig i et menneskes glemsel af sin egen åndelige natur. Mennesket har mistet kendskab til sig selv som et åndeligt væsen, og dette fører til eksterne katastrofer/ulykker og chok, dvs. mennesket har mistet sin åndelige identitet og identificerer sig selv med falske værdier. Efterhånden som denne falske selv-identifikation er gået for vidt, kræver tilbagevenden til ens sande identitets selvbevidsthed som et åndeligt væsen en særlig lang vej – en vej der leder til genoplivelse af åndelig selv-identifikation. Vejen tilbage til åndelig selv-identifikation går ikke altid gennem et konventionelt, religiøst system. Tværtimod søger mange efter en vej uden for de konventionelle religiøse systemer, og det er bestemt deres ret at følge en vej til åndelig genoplivelse og genfødsel, som ligger uden for de konventionelle, religiøse systemer, hvis disse traditioner viser sig ude af stand til at yde et fyldestgørende svar på tidens krav.

Scientology giver igennem sin religiøse udøvelse og religiøse budskab svaret og en vej til åndelig genoplivelse. Scientology kirken henvender sig til den person, hvis livssyn blev dannet i en irreligiøs epoke, og den bruger sædvaner og tendenser skabt af denne særlige epoke med det klare formål at genoplive en åndelig selvbevidsthed.

Scientology giver igennem sin religiøse udøvelse og religiøse budskab svaret og en vej til åndelig genoplivelse. Scientology kirken henvender sig til den person, hvis livssyn blev dannet i en irreligiøs epoke, og den bruger sædvaner og tendenser skabt af denne særlige epoke med det klare formål at genoplive en åndelig selvbevidsthed. Scientology kirken tager det moderne samfunds religiøse og bekendelsesmæssige mangfoldighed i betragtning. Derfor henvendes Scientology kirkens åndelige budskab til alle religiøse grupper og tillader tilhængerne af andre religioner at praktisere Scientology, og tillader Scientology medlemmer at høre til andre religioner.

Scientology kirkens mission er især vigtig i post-totalitære lande. Alle de ovenfornævnte barrierer til åndelig genoplivelse i den moderne verden mangfoldiggøres i en post-totalitær lokalitet. Vi bør til disse tilføje en meget vigtig opgave, ukendt i lande med avancerede demokratiske institutioner – opgaven at genoprette civile samfundsinstitutioner, der gik fuldstændig tabt under de totalitære regimer. Hvad, der menes i denne forbindelse, er institutioner til socialt og lokalt selvstyre og nødvendigheden af at undervise befolkningen i almindelige samfundsopbyggende færdigheder. Og det er netop her, at Scientology kirkens erfaring i at opbygge et samfund og dens teknologier i åndelig uddannelse kan spille (og faktisk allerede spiller) en væsentlig rolle med at skabe en ny, åndelig grundvold på steder med ikke-totalitært styre.

Situationen vanskeliggøres gennem inter-etniske og politiske konflikter, som ustandselig truer med at udvikle sig til internationale og interreligiøse situationer i en post-totalitær lokalitet. Den erfaring med vellykket interreligiøst arbejde, som Scientology kirken besidder, er derfor også et yderst vigtigt anliggende for nye stater, lande og territorier.

Scientology henvender sig til det menneske, som er parat til at gennemføre en søgen efter sin sande, åndelige natur baseret på sin egen styrke. Scientology giver tydelige løfter og kriterierne for opfyldelse af disse løfter. Det er især vigtigt for folk, som er tvunget til kun at stole på sig selv og deres egne kræfter, og som samtidig søger efter en åndelig basis og motivering for personlig suverænitet og uafhængighed i den åndelige sfære. Der findes mange af den slags folk i alle sociale og professionelle lag i det moderne Rusland. Så hvilke aspekter af dens egentlige, religiøse/åndelige karakter er det, som gør Scientologys image attraktivt for uafhængigt tænkende, aktive mennesker, som søger efter kendsgerninger i den post-totalitære epoke? Til dette formål er det nødvendigt at blive klar over visse fundamentale egenskaber i Scientology betragtet som en doktrin og som kirkeorganisation, såvel som dens værdi for folk, som ikke fandt svar i den traditionelle kirke.

Scientology henvender sig til det menneske, som er parat til at gennemføre en søgen efter sin sande, åndelige natur baseret på sin egen styrke.

Det er især nødvendigt at besvare disse spørgsmål: Hvad er Scientology som teologisk system? Hvorledes tager den sig af problemet med at opretholde hellig viden? Hvad er strukturen i det åndelige budskab fra Scientology? Hvad er strukturen af ny eksistens i Scientology, og hvad forstår den ved det absolutte?

I de foreløbige svar på disse spørgsmål vil vi prøve at klargøre grunden til Scientologys hurtige succes i Rusland og i de post-totalitære lande i det store hele.

I. Scientology som teologisk system
DOWNLOAD HVIDBOG