II. Hvem er scientologerne?

Roy Wallis og Roland Chagnon har i de undersøgelser, de har lavet af Scientology Kirken, søgt at skitsere tilhængernes profil. Deres resultater er overensstemmende på mange punkter.

Vi har forsøgt at samle data af samme type fra 285 tilfældigt valgte tilhængere i Frankrig. Profilen heraf viser, at 2/3 er mænd, der hovedsageligt er mellem 26 og 41 år gamle. De fleste er gift og har et eller to børn.

For det meste er scientologerne født og opvokset i byområder op til 18-års-alderen. De er velintegrerede i samfundet; deres stillingsstatus er høj (mellemstore virksomheder, overordnede ledere, forretningsfolk, håndværkere, detailforretningsindehavere). 42 % har mellem- eller højere uddannelse. De specialiserer sig på tekniske felter, i kunst, handel og litteratur.

Franske scientologer kommer hovedsageligt fra en katolsk baggrund, men de forlod katolicismen, og 16 % sagde, de havde været ateister. Af dem, som indvilgede i at tale om deres nuværende holdning til deres tidligere religion, udtalte lidt mere end halvdelen, at de stadig tilhører den, og flere af disse ville sige, at de forstod den bedre, og at de udlever den mere åndeligt. Man kan ikke undgå at lægge mærke til, at udøvelse af Scientology ikke nødvendigvis fører til afvisning af ens tidligere religion, skønt Scientology praktisk talt er en komplet religion, og at scientologer i almindelighed forbliver medlem af deres hidtidige religion udelukkende af familiehensyn og sociale grunde.

III. Hvordan legitimerer scientologer deres overbevisning?
DOWNLOAD HVIDBOG