Hvordan man forbliver rask | Resursecenter til forebyggelse

IV.
KONKLUSION

Redegørelsen ovenfor bør gøre en ting klart: Søorganisationens fælles liv og aktiviteter inden for Scientology kirken er i fuld overensstemmelse med fælles liv og aktiviteter hos traditionelle religiøse ordener, øst og vest, i fortiden og i nutiden. Som i buddhisme og kristendom tjener den religiøse orden i Søorganisationen til at bevare og udbrede kendskabet til undervisning og teknologi opdaget af L. Ron Hubbard på eksemplarisk vis. Søorganisationens mål er den åndelige overlevelse ikke blot for sine egne medlemmer og medlemmer af Scientology Kirken, men også for menneskeheden og selve universet. På denne måde er Søorganisationen som de religiøse ordener i de store religioner i verden.

Søorganisationens mål er den åndelige overlevelse ikke blot for sine egne medlemmer og medlemmer af Scientology Kirken, men også for menneskeheden og selve universet. På denne måde er Søorganisationen som de religiøse ordener i de store religioner i verden.

Hvis en personlig observation kan tillades, ville jeg gerne kommentere, at når jeg har besøgt Søorganisationens sovepladser, fælles liv og aktiviteter i Los Angeles og ved Gilman Hot Springs, blev jeg gentagne gange mindet om mine egne dage i et franciskanerkloster. Jeg studerede, bad og mediterede med den samme intensitet, som jeg observerede hos scientologer, der studerer, arbejder og udfører auditering. Jeg boede i lignende lokaler og arbejdede i tilsvarende omgivelser, jeg arbejdede i klostrets bogbinderi med at indbinde nye og genindbinde gamle udgaver af Bibelen og teologiske afhandlinger. Jeg producerede hellige kort og publikationer til at reklamere for klostrets arbejde. Der var en forskel: Scientology og Søorganisationen drager nytte af den seneste teknologi i udførelsen af deres religiøse mission. Vi glemmer, at da klostrene opstod i første omgang, gjorde de det samme. Ved at drage nytte af denne avancerede teknologi følger Scientology Kirken ganske enkelt det fastlagte mønster fra L. Ron Hubbard selv.

Frank K. Flinn,
adjungeret professor i religiøse studier
Januar 2010

DOWNLOAD HVIDBOG