I.INTRODUKTION

I de senere år har Scientology været genstand for en del kontrovers i visse dele af Europa, i særdeleshed Tyskland som synes at misfortolke denne religiøse gruppes reelt sociale hensigter.

Set af en person, der kender til filosofi og religion, er der på ingen måde tale om polemik, men det er let at forstå, at mangel på viden om det religiøse fænomen som et hele og mangfoldigheden af de mulige manifestationer af dette fænomen uberettiget kan føre til antagonistiske og uforsonlige holdninger.

Det er af denne grund, at jeg har besluttet at offentliggøre mine konklusioner vedrørende Scientology religionen i denne rapport, en religion som jeg har studeret i flere år, både rent formelt (værker, bøger og filosofi) og på et mere dagligdags plan (ceremonier, inden for og uden for organisationer, religiøse skikke og samfundsaktiviteter), både her i Italien såvel som i andre lande (Frankrig og Danmark).

II. Begrebet religion
DOWNLOAD HVIDBOG