IV. DET RITUELLE ELLER MYSTISKE ASPEKT

En del af de skikke, som er beskrevet i dette afsnit, er allerede blevet beskrevet i det tidligere kapitel (uddannelse og auditering), og jeg vil derfor koncentrere mig mere om, hvad der forstås ved ceremonier og ritualer.

Disse er samlet i Bogen om ceremonier inden for Scientology Kirken. Trods det, at grundlæggeren selv placerer Scientology i de orientalske religioners tradition, arvtagere efter buddhisme og vedaerne, har den ikke desto mindre ceremonier, der i stor udstrækning minder om de vestlige religioner. Dette er tilfældet med søndagssamling og vielsesritualet.

Men på grund af sin tradition er der også forskellige, meget personlige ritualer, som viser sig at være helt i overensstemmelse med Scientologys religiøse anskuelser, selvom de minder om den jødisk-kristne tradition. Jeg tænker her på navngivningsceremonien, navne- og anerkendelsesceremonien og begravelsesceremonien. Ifølge troen om thetanens udødelighed udfører scientologer disse ceremonier for at navngive en ny person, som er ankommet, for at byde vedkommende velkommen til sin nye krop og sin nye familie eller for at sige farvel til en person, som har forladt sin krop for at finde en ny, og for at prøve at hjælpe vedkommende med at orientere sig i den nye situation, han befinder sig i.

Alle disse ceremonier udføres under en ordineret præsts auspicier eller af kirkens præst, og medlemmer af scientologernes samfund deltager aktivt i dem regelmæssigt.

V. Det organisatoriske aspekt
DOWNLOAD HVIDBOG