VI. SCIENTOLOGYS ENDELIGE MÅL

Med L. Ron Hubbards egne ord er Scientologys mål: ”En civilisation uden vanvid, uden kriminelle og uden krig, hvor duelige mennesker kan trives, og hæderlige mennesker kan have rettigheder, og hvor mennesket har frihed til at hæve sig til større højder.” (Se Hvad er Scientology?)

Som mål for den enkelte stræber Scientology efter menneskets frelse, dets åndelige befrielse og frihed fra de forhindringer, som livet har pålagt det. Men intet menneske kan være frit, uden at samfundet også er frit. Søgen efter ansvar er den vigtigste vej, ad hvilken scientologer søger deres frihed; ansvar som kræver forbedring af vore liv og af vore medmenneskers, før de overordnede mål kan opnås.

Mål af en sådan størrelsesorden kunne ikke opnås udelukkende gennem præsteligt arbejde udført af tilhængerne. Derfor skabte Den Internationale Scientology Kirke forskellige grupper eller foreninger, som udfører sociale kampagner helliget disse formål. En af disse er ABLE (Association for Better Living and Education – Sammenslutningen for bedre livsførelse og uddannelse), som støtter adskillige hjælpeprogrammer i samfundet: Narconon, som arbejder inden for området forebyggelse og rehabilitering af stofmisbrug; Criminon, som har programmer i adskillige lande, der går ud på at uddanne og rehabilitere kriminelle; Applied Scholastics, som foretager uddannelses- og læsehjælpskampagner i socialt belastede områder og nabolag og Vejen til Lykke Stiftelsen, som er baseret på bogen af samme titel af L. Ron Hubbard, som udvikler kampagner med børn og unge, der går ud på at genskabe adfærdsnormer, som hjælper samfundet såsom programmer for beskyttelse af miljøet, læseprogrammer, hjælpeprogrammer i samfundet osv.

Endnu en vigtig gruppe, der er skabt af Scientology Kirken, er Medborgernes Menneskerettigheds Kommission, som har modtaget internationale priser for de undersøgelser og afsløringer, den har foretaget på dette område.

Af speciel betydning er Hjælpe-præstekorpset, som er dannet af scientologer fra hele verden, der arbejder sammen med eksperter og autoriteter i tilfælde af ulykker, naturkatastrofer eller tragiske begivenheder, hvor der er brug for hjælp. Disse frivillige er fuldt uddannede i at trøste og yde førstehjælp til folk, mens lægeholdet og civilforsvaret udfører deres arbejde.

VII. Er Scientology en religion?
DOWNLOAD HVIDBOG