Hvordan man forbliver rask | Resursecenter til forebyggelse

Mine bemærkninger behandler spørgsmålet om, hvorvidt Scientology kan defineres som en religion i overensstemmelse med de kriterier, som traditionelt bruges af sociologer, der specialiserer sig i analyse af, hvad de anser for at være religiøse fænomener.

Der er en betydelig mangfoldighed blandt de religionsbegrebsdannelser og -definitioner, som bruges af sociologerne. Valget af begrebsdannelse og definition afspejler både mange forskellige, underliggende postulater om socialrealitetens natur og variationer i formålet med at danne sig et begreb om eller definere religion. Givet den socialvidenskabelige forståelses generelt instrumentelle karakter (og forskellig fra den vurderende) er det ikke overraskende, at begreber og definitioner ikke bedømmes ud fra deres sandhed eller falskhed, men snarere ud fra deres relative nytte. Specielt deres differentierede egenskab for at adskille et givet fænomen klart fra andre fænomener på en sådan måde, at forskellene kan vises ved at afsløre betydningsfulde fakta om dem, er det væsentligste mål for, hvor nyttige konkurrerende definitioner og begrebsdannelser er.

Definitioner1 kan således variere alt afhængigt af hvilket formål, der er for hånden, men dette betyder ikke, at der er total relativitet eller anarki. Der er to brede typer af religionsdefinitioner, der bruges blandt psykologer, sociologer og antropologer: funktionalistiske og substantielle. Inden for hver type er der yderligere undertyper. Jeg vil anføre, at baseret på personlige kontakter med scientologer og akademisk studie af Scientologys lære, skikke, organisation og konsekvenserne for tilhængeres liv, at det er min overbevisning, at det vil være mere nyttigt at definere Scientology som religion end som nogen som helst anden form for virksomhed.

1 Af stilistiske grunde vil jeg ikke længere nævne ”begrebsdannelse”, men det udgør faktisk en separabel, analytisk proces, der som regel går forud for den proces at definere fænomener.

I. Funktionalistiske definitioner
DOWNLOAD HVIDBOG