I.
SCIENTOLOGY OG DE FAKTISKE
DEFINITIONER PÅ RELIGION

De faktiske definitioner på religion har til hensigt at karakterisere den i overensstemmelse med de indre træk, som de religiøse oplevelser har for de, der praktiserer den. Defineret som religiøs ud fra dette perspektiv er de oplevelser, som individer opfatter som ekstraordinære, transcendente og klart forskellige fra den hverdagsagtige realitet, som opfattes størstedelen af tiden. De, der har den slags oplevelser, kan ikke forklare dem gennem de begreber og teorier, som normalt benyttes til at definere og forklare begivenhederne i deres liv. Erfaring i disse omstændigheder ser dog for dem ud som ubestridelig, mere virkelig end den som opfattes i dagligdagens verden. Peter Berger udtaler:

”Dagliglivets realitet mister i dramatisk form sin status som højeste virkelighed i sammenhængen med den religiøse oplevelse. Den forekommer tværtimod som forgemakket til en anden virkelighed, der er af en drastisk, anderledes natur, men ikke desto mindre af uhyre betydning for individet. Gennem denne ændring i denne opfattelse af virkelighed ses al hverdagsvirkelighed i verdslig aktivitet som markant reduceret i betydning, forfladiget – med ordene fra Prædikerens bog, reduceret til forfængelighed.” (Berger 1974, 130-131)

Ud fra dette synspunkt defineres religion som det ekstraordinæres rige, det hellige, ”det anderledes”. Religion er med andre ord aktivitetssfæren og menneskelig tankegang, som igen trækker på erfaringer, der sætter individet i kontakt med noget uforklarligt, fantastisk, mystisk og majestætisk, som ikke kan forklares gennem det rationelle og teorier, gennem hvilke man er bevidst om begivenhederne i ens liv. Religiøse institutioner er de, der fungerer for at normalisere, definere og forklare religiøse oplevelser.

At spørge sig selv, om Scientology passer på eksisterende definitioner på religioner, er ækvivalent til at undersøge, om det drejer sig om, regulerer eller forklarer en type ekstraordinær oplevelse, som sætter individet i kontakt med en eller anden virkelighed af en anden klasse, vidunderlig og overraskende. Svaret er i overensstemmelse med min forståelse bekræftende.

Udover løsningen af problemer og opnåelse af hverdagsmål lover Scientologys vej, for en som koncentrerer sig om forståelsen af dens praksisser, gradvis udvikling til en varig lykke og nye bevidsthedstilstande, man aldrig havde drømt var mulige. Kulminationen på disse bevidsthedstilstande udgør en oplevelse af total frihed, i hvilken individet ville have evnen at kontrollere det fysiske univers bestående af materie, energi, rum og tid og nå en fuldkommen alvidenhed. Bevidstheden om liv og død og bevidsthed om universet ville derfor være indlysende for en. Scientology Kirken erklærer:

”Mennesket består af tre dele: kroppen, der kun er lidt mere end en maskine; sindet, som er opdelt i det analytiske sind og det reaktive sind (som beregner og kun indeholder lidt mere end en samling billeder) – og thetanen, livet selv, ånden, der gør kroppen levende og anvender sindet. ... Pointen er, at thetanen er overordnet både kroppen og sindet. ... Men hvad er dens begrænsninger? Hvor højt kan den i sidste instans hæve sig?

Under jagten på svarene på disse spørgsmål opstod Scientology, og så var døren åben for den fulde opnåelse af åndeligt potentiale.

Den tilstand kaldes opererende thetan ... Selvom den er uden masse, bevægelse, bølgelængde eller placering i rum eller tid, er thetanen ikke desto mindre i stand til at udrette hvad som helst. Derfor kunne den opererende thetan eller OT defineres som en, der er ’bevidst og villig årsag over liv, tanke, materie, energi, rum og tid’.

Det er således ikke for ingenting, at Scientology har været beskrevet som realiserende menneskets mest tilgrundliggende håb om åndelig frihed – ved at skrælle tidernes akkumulerede hæmsko bort og vende tilbage til vores naturlige tilstand, med alle de evner der ifølge sagens natur er vores.” (Håndbog i Scientology, side lxxxv)

En publikation fra kirken beskriver på følgende måde de resultater, der kan opnås ved at nå det endelige niveau af opererende thetan:

”Disse sandheder er essentielle for din overlevelse som OT og din evne til at opnå fuldstændig åndelig frihed. Dine forestillinger om tid, fremtiden og fortiden vil pludselig skifte, og du vil opleve et uforligneligt nyt niveau med stabilitet og viden, der vil forblive med dig i denne og i fremtidige livstider.” (Tidsskriftet Source, 99:21)

Forskellen mellem denne frihedsoplevelse og alvidenhed på den ene side og menneskets fællesoplevelse er klar. Scientology doktrinen fastholder endvidere, at den, der følger vejen, den har lagt ud, kan opnå oplevelsen ”eksteriorisering”, i hvilken thetanen (ånden) forlader kroppen og eksisterer i en form uafhængig af kødet. Ved eksteriorisering ville personen være i stand til at se uden kroppens øjne, høre uden ører og føle uden hænder, idet han opnår den vished, at han er sig selv (thetanen) og ikke sin krop. Ifølge Scientology gør thetanens eksteriorisering det klart, at ånden er udødelig og udrustet med evner, der overgår dem, man ville kunne forudsige gennem dagligdags ræsonneren:

”Thetanen er i stand til at forlade kroppen og eksistere uafhængig af kødet. Eksterioriseret kan personen se uden kroppens øjne, høre uden kroppens ører og føle uden kroppens hænder. Mennesket havde tidligere meget lidt forståelse for denne adskillelse fra dets sind og krop. Med eksteriorisering, der kan opnås i Scientology, vinder en person vished om, at han er sig selv og ikke sin krop.” (Hvad er Scientology? 1992:147)

Scientology passer på de faktiske definitioner på religion, der på dette tidspunkt er i brug i samfundsvidenskaberne.

I resumé: Det store antal religioner, som internationalt udgør det ”religiøse gærstof” i de sidste adskillige årtiers (blandt andre religionerne med østlig oprindelse, pinsebevægelsen og de afroamerikanske religioner) religiøse oplevelser, som ikke er ordinære og hverdagsagtige, har en central plads i Scientology. Som i andre religioner er sådanne oplevelser på den ene side motiverede, regulerede og fortolket af doktrin og tages på den anden side som bevis for det korrekte i den kosmiske vision, gruppen har. Derfor passer Scientology på de faktiske definitioner på religion, der på dette tidspunkt er i brug i samfundsvidenskaberne.

II. Scientology og de sammenlignelige definitioner på religion
DOWNLOAD HVIDBOG