IV. Konklusion

”For forskere på feltet, som omfatter religionshistorie, samfundslære, og/eller sammenlignende religion, er der ingen tvivl om, at Scientology er en religion.”

Gennem auditering og et studium af L. Ron Hubbards skrifter øger et individ sin åndelige bevidsthed og stræber efter harmoni på tværs af alle dynamikkerne, inklusive den Syvende dynamik (åndelig dimension) og den Ottende dynamik (Det Højeste Væsen). Det er en religiøs bevægelse med sin egen doktrin og praksis og et fællesskab, som er etableret for og centreret omkring dets religiøse overbevisninger. Scientology har sine egne ritualer og symbolisme og er baseret på grundlæggeren, L. Ron Hubbards, opdagelser og vision.

Scientology har visse fællestræk med andre religioner, men for dens tilhængere er den en unik vej, der forbinder dem til det åndelige og det guddommelige.

Christiaan Vonck
Antwerpen, 1996

Bemærkninger
DOWNLOAD HVIDBOG