II. Syn på Scientology

Da jeg undersøgte Scientology, bemærkede jeg, at der er fællestræk med flere forskellige andre religioner bl.a.: Christian Science (grundlagt af Mary Baker Eddy i 1879)2, the Religious Society of Friends eller Kvækerne (grundlagt af George Fox i 1665)3, the New Church of Jerusalem (baseret på E. Swedenborgs filosofi (1688-1772)) (grundlagt i 1780’erne)4, Antoinisme (grundlagt af Père Antoine i 1910)5, og, hvad angår selve filosofien, visse aspekter af buddhisme.

Dette er ikke synkretisme, men blot skæbne. Scientology stammer fra en tænker – L. Ron Hubbard – og er udviklet i en tid, hvor mennesker søger efter nye former for gudsdyrkelse inden for deres egen religion, trosretning, kult eller sekt. (Etymologisk kan ordet sekt sættes i forbindelse med det latinske ord sequi, at følge). Scientologys budskab er hverken kristent, jødisk eller islamisk, men det har ældgamle rødder. Det starter med Vedaen, hvor Hubbard finder mere visdom end i vestens teologi/filosofi, der forsøgte at adskille og lave afgrænsninger i visdom.6

Selvom Scientology har visse fællestræk med andre religioner, er Scientology unik med en omfattende selvstændig doktrin baseret på L. Ron Hubbards skrifter og dens egen unikke religiøse praksis.

Fordi Scientology blev grundlagt i den ”barbariske” vestlige verden,7 hvor ”Golem” er blevet ”herren”,8 tilbyder den en åben dør til dem, som leder efter et åndeligt budskab i den moderne tid.

III. Dogmer
DOWNLOAD HVIDBOG