IX. Hellige tjenester

Scientology kirken har sine egne hellige tjenester med egne præster, prædikener og trosbekendelse. En del af en hellig tjeneste kan også bestå i at lytte til båndoptagelser af L. Ron Hubbards foredrag. Og den omfatter en ”Bøn for Fuldkommen Frihed”.

En kirkehåndbog, der er sammensat af moderkirken i Californien, indeholder også forskrifter for navngivnings-, vielses- og begravelsesceremonier. Navngivningsceremonien skal hjælpe thetanen med at identificere sig med sin nye krop og formelt introducere den til sine forældre og familie og venner.

De hellige og kirkelige tjenester har imidlertid ikke så central en status i Scientology som i de traditionelle kristne kirker. Samtidig bør det erindres, at hellige tjenester i de forskellige religioner udfolder sig i et bredt spektrum.

For eksempel går hver enkelt person eller familie til et typisk hindutempel for at udføre egne ritualer og at få vejledning af deres religiøse ledere, som oftest uden at der arrangeres fælles ritualer for alle. Og det er ligeledes naturligt, at bønner ikke har den samme mening i en religion, hvori Gud opfattes som noget upersonligt, som i en hvor man tror på og kommunikerer med en personlig Gud eller flere personlige guder.

X. Scientology er en religion
DOWNLOAD HVIDBOG