II. Scientologer betragter Scientology som en religion

Scientologys grundlægger L. Ron Hubbards skrifter udgør grundlaget for Scientology religionen. Mens Hubbard ikke gøres til genstand for religiøs tilbedelse, er der ingen tvivl om, at han gøres til genstand for religiøs beundring og hengivenhed. Ifølge scientologer var Hubbard i stand til at skabe både en religiøs livsanskuelse og metoder til praktisk anvendelse, hvorved menneskehedens og alle religioners stort set fælles grundlæggende idealer kan føres ud i livet. Scientologer betragter deres religion som det 20. århundredes religion, der skal realisere menneskehedens evige drøm om at gøre verden til et bedre sted at leve og hjælpe mennesket med at finde dets dybeste, spirituelle identitet. Hubbard mente selv, at Scientology var grundet i ældre religioners tradition omfattende hinduismen, vedareligionen, taoismen, buddhismen, jødedommen og kristendommen.

III. Ledende religionssociologer klassificerer Scientology som religion
DOWNLOAD HVIDBOG