IV. Fra Dianetics til Scientology

Dianetics var oprindeligt en temmelig begrænset terapeutisk metode udviklet af Hubbard. Dianetics blev ret velkendt i 1950, da Hubbards bestseller Dianetics: Den moderne videnskab om mental sundhed blev udgivet. Dianetics mål var at befri mennesket for sine traumatiske oplevelser og hukommelsesbillederne eller engrammerne fra disse, sådan at det kan nå en tilstand, som Hubbard betegner som ”clear”.

Næsten med det samme begyndte Dianetics at ekspandere ind i Scientology, hvor metafysik og spiritualitet er fremhævet. Det er baseret på den idé, at mennesket dybest set er et åndeligt væsen eller en thetan. Scientologys opgave er igen at få thetanen, som er blevet underkastet uvidenhed og materie, tilbage til bevidsthed om sin åndelige natur.

Ingen religion er blevet til komplet. Kun efter årtier eller endda århundreder har en religion udviklet sig til en sådan bevidsthed om sig selv. Det tog for eksempel kristendommen adskillige årtier at forme en teologisk selvforståelse og organisere sig som trosretning. Det ville ikke være fair at forvente, at Scientology lige fra fødslen skulle have sin endelige form.

V. Guddommelighed og det hinsides
DOWNLOAD HVIDBOG